החקיקה הגאורגית בנושא נהלי הפריה חוץ-גופית

החקיקה הגאורגית בנושא נהלי הפריה חוץ-גופית

על פי החוק הגאורגי, במקרה של ילד שנולד לפונדקאית, הזוג ולא הפונדקאית יירשמו כהורי הילד. גם אם העובר שמועבר לרחם של הפונדקאית התקבל מביצית או מזרע שלא התקבלו מהזוג העקר אלא מתורם/ת, בני הזוג ייחשבו כהורים של הילד על-פי חוק.
תעודת הלידה תונפק מיד לאחר הלידה, תוך יום אחד. בני הזוג יירשמו כהורים בתעודת הלידה. לפיכך, תעודת הלידה של הילד שנולד לפונדקאית אינה שונה מתעודת לידה של כל ילד אחר. הסכמתה של האם הפונדקאית אינה נדרשת לרישום הזוג העקר כהורים.
כדי להירשם כהורים, בני הזוג יידרשו להציג את הדברים הבאים:
הסכם פונדקאות שנחתם על-ידי בני הזוג, אישור העברת העובר לרחם של פונדקאית שמונפק על ידי מרפאת ההפריה החוץ-גופית ואישור לידה שמונפק על ידי בית החולים ליולדות. הליך ההנפקה של תעודת הלידה הוא פשוט ואינו דורש שירותי עריכת דין. להורים תהיה זכות לקחת את ילדם לארצם בכל עת לאחר הנפקת תעודת הלידה.
ניתן לקרוא את חוקי הפונדקאות של גאורגיה באתר האינטרנט של הפרלמנט של גאורגיה ושל משרד הבריאות העבודה והרווחה. החוקים כתובים בגאורגית.


משרד הרישום הציבורי של גאורגיה (רישום לידה בפונדקאות)

סעיף 143

הפריה חוץ-גופית (IVF) מותרת:

לצורך טיפול בעקרות, וכן במקרה של סיכון להעברה של מחלה גנטית על ידי האישה או הבעל, על ידי שימוש בתאי מין או בעובר של בני הזוג או של תורם, אם התקבלה הסכמתם של בני הזוג.
לצורך גידול והעברה של העובר המתקבל כתוצאה מהפרייה, לרחם של אישה אחרת ("פונדקאית"). הסכמה בכתב של בני הזוג היא בגדר חובה.
בני הזוג נחשבים להורים במקרה של לידה עם האחריות והסמכות הנובעות מכך. לתורמת או לפונדקאית אין זכות להיות מוכרת כהורה של הילד.

סעיף 144

לצורך הפריה מלאכותית ניתן להשתמש בתאי מין נקביים וזכריים או בעובר ששומר באמצעות שיטת ההקפאה. תקופת השימור נקבעת על פי רצונם של בני הזוג ועל פי נוהל קבוע.