Garanties

Garanties

Het leven zit vol met onzekerheden. Helaas ervaren we deze inconsistentie ook in de voortplantingscyclus en worstelen sommige echtparen met hun ongewenste kinderloosheid. Hoewel medicatie een oplossing kan bieden, kan het nooit exacte resultaten garanderen, en dit veroorzaakt een hoop stress bij ouders die moeite doen om hun ouderschapsdroom te verwezenlijken.

Gelukkig heeft New Life een betrouwbaar hoog succespercentage en zijn de medische risico’s, verbonden aan het ondergaan van IVF-procedures in onze gerenommeerde klinieken, extreem laag. De grootste risico’s zijn vaak van financiële en emotionele aard, maar deze risico’s zijn minimaal met de programma’s van New Life. De procedure is het eindresultaat zeker waard, namelijk een prachtige gezonde baby in uw armen. Met de beste zorg, absolute toewijding en geduldige begeleiding gedurende uw gehele programma, waarmee u uw eigen baby kunt verwezenlijken, kunt u onnodige emotionele stress elimineren die gewoonlijk met de IVF-procedure wordt geassocieerd.

Uw eigen baby binnen maximaal 3 verse IVF-cycli

Het merendeel van onze ouders heeft het prachtige geschenk van het ouderschap al na hun eerste of tweede poging met een van onze programma’s voor draagmoederschap of eiceldonatie mogen ontvangen. We hebben zoveel vertrouwen in onze resultaten en ons vermogen om uw ouderschapsdroom te verwezenlijken, dat als de omstandigheden meer dan drie verse IVF-programma’s vereisen, elke extra poging voor u gratis zal zijn.

surrogacy gurantees

Hoewel IVF doorgaans niet het gewenste resultaat bereikt, heeft New Life onvermoeibaar gewerkt om dit succespercentage te verhogen om hiermee de financiële en emotionele belasting zoveel mogelijk te verminderen.

Opties voor snel succes

Als uw reis naar het ouderschap u naar New Life heeft geleid, nadat u al meer dan genoeg gefaalde IVF-pogingen hebt doorstaan, dan kunnen we u nog steeds helpen. Als u uw baby zo snel mogelijk in uw armen wilt ontvangen, dan is het mogelijk om uw kansen op een geslaagde zwangerschap te vergroten door gelijktijdig twee draagmoeders te kiezen. In dit geval worden de nieuwe embryo’s bij beide draagmoeders geplaatst, waardoor uw wachttijd tot het ouderschap aanzienlijk wordt verkort en het succespercentage wordt verhoogd (95% slagingskans bij de eerste poging, 5% bij de tweede poging). Houd er dan wel rekening mee dat deze optie kan resulteren in twee succesvolle zwangerschappen. We zijn namelijk tegen abortus bij New Life en aanstaande ouders zijn contractueel verplicht om alle baby’s te houden en beide zwangerschappen te financieren.

Screening van donoren en draagmoeders

Al onze eiceldonoren en draagmoeders worden zorgvuldig gescreend. Als ze niet aan de vastgestelde normen voldoen, worden ze niet opgenomen in de kandidatendatabase voor aanstaande ouders. 80% van onze donoren hebben al eerder een baby geschonken met een succesvolle zwangerschap en hebben 15 tot 25 kwalitatief hoogwaardige eitjes geproduceerd. Op deze manier heeft New Life zulke opmerkelijke succespercentages kunnen behalen en een wereldwijde reputatie op het gebied van onvruchtbaarheid bereikt. Onze multinationale eiceldonordatabase https://www.newlifeeggdonors.com wordt in klinieken over de hele wereld aanbevolen voor patiënten die ongewenst kinderloos zijn en ook vanwege onze betrouwbaarheid vragen artsen regelmatig of onze donoren naar hun klinieken kunnen afreizen.

Gegarandeerde hoeveelheid eicellen

Hoewel de meerderheid van onze donoren al eerder eitjes van hoge kwaliteit heeft geleverd, kunnen we geen gegarandeerde hoeveelheid eitjes aanbieden. Hoewel lege follikels uiterst zeldzaam zijn en slechts bij 1% van onze donoren voorkomt, bestaat deze mogelijkheid nog steeds. Omdat de wensouder de eiceldonor rechtstreeks voor haar onkosten compenseert, bieden we geen gedeelde eiceldonorprogramma’s bij New Life aan. Wij garanderen dat de unieke eitjes van uw zorgvuldig geselecteerde donor niet met/aan een andere wensouder zullen worden gedeeld resp. gegeven.