Georgische wetgeving

Georgische wetgeving met betrekking tot IVF-procedures

Volgens de Georgische wet zal een kind van een draagmoeder niet met de naam van deze draagmoeder worden geregistreerd, maar met de naam van de wensouders. Zelfs als een embryo niet uit een eicel of spermatozoön van het onvruchtbare echtpaar is ontstaan maar uit die van een donor en daarna in de baarmoeder van de draagmoeder is geplaatst, zullen de wensouders als de legale ouders van het kind worden beschouwd.
De geboorteakte zal binnen één dag na de geboorte van het kind worden afgegeven. Het stel zal dan als de daadwerkelijke ouders in de geboorteakte zijn geregistreerd. Dus een geboorteakte van het kind, dat door een draagmoeder ter wereld is gebracht, zal niet afwijken van de geboorteakte van andere kinderen. Voor deze registratie is de toestemming van de draagmoeder niet vereist.
De volgende documenten dienen bij deze registratie door de ouders te worden afgegeven: de draagmoederschapsovereenkomst die met de wensouders is opgesteld, het certificaat van de embryotransfer naar de baarmoeder van de draagmoeder die door de IVF-kliniek is afgegeven en het geboorte-certificaat dat door de kraamkliniek is afgegeven. De procedure voor de afgifte van het geboorte-certificaat is eenvoudig en hiervoor is er geen advocaat nodig. De ouders hebben het recht om hun kind naar hun eigen land te vervoeren zodra het certificaat van hun kind is afgegeven.
U kunt de Georgische regelgeving ten aanzien van draagmoederschap nalezen op de website van het Parlement van Georgië en het Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Sociale Zaken. Deze wetten zijn in het Georgisch opgesteld.

Openbaar Register van Georgië (draagmoederschapsregistratie)

Artikel 143

Extracorporale fertilisatie (IVF) is toegestaan:

Voor de behandeling van onvruchtbaarheid en bij een overdrachtsrisico van een genetische aandoening van een van de echtgenoten, door middel van het gebruik van gameten of een embryo van het echtpaar of een donor, als de schriftelijke toestemming van het echtpaar is verkregen.

Met als doel de overdracht en groei van het embryo, dat als resultaat van de bevruchting in de baarmoeder van een andere vrouw (‘draagmoeder’) is verkregen. De schriftelijke toestemming van het echtpaar is hierbij verplicht.

Het echtpaar wordt na de bevalling beschouwd als de ouders met de verantwoordelijkheid en het gezag die daaruit voortvloeien. Een donor of een ‘draagmoeder’ heeft niet het recht om als ouder van het pasgeboren kind te worden erkend.

Artikel 144

Het is mogelijk om ten behoeve van kunstmatige bevruchting vrouwelijke en mannelijke gameten of een ingevroren embryo te gebruiken. De conserveringstijd wordt volgens een vastgestelde procedure door de wens van de ouders bepaald.