Wetgeving in Georgië met betrekking tot IVF-procedures

Volgens de Georgische wet zal in geval van een kind geboren door een draagmoeder het echtpaar en niet de draagmoeder als ouders van het kind worden geregistreerd. Zelfs als een embryo verkregen uit een eicel of spermatozoön dat niet van het onvruchtbare paar maar van een donor is verkregen, wordt teruggeplaatst in de baarmoeder van de draagmoeder, wordt het paar beschouwd als de juridische ouders van het kind.

De geboorteakte wordt direct na de geboorte van het kind afgegeven, binnen 1 dag. In de geboorteakte wordt het echtpaar als ouders geregistreerd. Een geboorteakte van het kind geboren door een draagmoeder verschilt dus niet van de geboorteakte van eventuele andere kinderen. Voor registratie van het onvruchtbare paar als ouders is geen toestemming van de draagmoeder vereist.

Voor de registratie van het echtpaar als ouders is het volgende vereist:

Draagmoederschapsovereenkomst opgesteld door het paar, certificaat van embryotransfer in de baarmoeder van de draagmoeder afgegeven door de IVF-kliniek en certificaat van bevalling afgegeven door het kraamkliniek. De procedure voor het afgeven van de geboorteakte is eenvoudig en vereist geen inhuur van een advocaat. De ouders hebben het recht om hun kind op elk moment na de afgifte van het kindercertificaat naar hun land te brengen.

U kunt de wetten van Georgië inzake draagmoederschap bekijken op de website van het parlement van Georgië en het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Sociale Zaken. De wetten zijn in het Georgisch.


Openbaar register van Georgië (geboorteregistratie draagmoederschap)

Artikel 143

Extracorporale bevruchting (IVF) is toegestaan:

Voor de behandeling van onvruchtbaarheid, evenals in geval van risico op overdracht van genetische ziekten door de vrouw of de echtgenoot, door gebruik te maken van geslachtscellen of een embryo van het paar of een donor, indien de schriftelijke toestemming van het paar is verkregen .

Ten behoeve van terugplaatsing en groei van het door bevruchting verkregen embryo naar de baarmoeder van een andere vrouw (“draagmoeder”). De schriftelijke toestemming van het echtpaar is verplicht.

Bij de bevalling wordt het echtpaar beschouwd als ouders met de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid en gezag. Een donor of een “draagmoeder” heeft geen recht om erkend te worden als ouder van het geboren kind.

Artikel 144

Voor kunstmatige bevruchting is het mogelijk vrouwelijke en mannelijke geslachtscellen te gebruiken of een embryo dat door middel van invriezen is geconserveerd. Het tijdstip van conservering wordt volgens de vastgestelde procedure bepaald volgens de wil van het paar.

Maak kennis met de oprichter

Kom meer te weten