PGD/PGS

Pre-implantatie Genetische Diagnose (PGD)

Veel aanstaande ouders van New Life hebben de voorkeur voor een specifiek geslacht en andere ouders hebben de wens om hun gezin in balans brengen met Pre-implantatie Genetische Diagnose (PGD). Sommige ouders met twee meisjes willen bijvoorbeeld een jongen aan hun gezin toevoegen. Hoewel Georgië wettelijk geen PGD toestaat voor geslachtsselectie zonder medische noodzaak met aantoonbaar risico of een geslachtsgebonden stoornis, kan New Life stellen met gendervoorkeur eventueel doorverwijzen naar onze klinieken in Mexico, Zuidoost-Azië, Cyprus of de Oekraïne, waar PGD legaal kan worden uitgevoerd.

PGD-succespercentage

Het slagingspercentage van PGD-embryo’s is gelijk aan dat van alle andere embryo-overdrachten. Bij New Life is dit slagingspercentage opmerkelijk hoog omdat alle eiceldonoren in onze PGD-programma’s zorgvuldig zijn geselecteerd en minstens één succesvolle donatie met 15 of meer geproduceerde eitjes hebben geleverd met een antrale follikeltelling van ten minste 20. Deze vereisten zijn op deze manier vastgesteld opdat onze klinieken zoveel mogelijk embryo’s kunnen ontvangen om ze daarna tot blastocysten van vijf dagen te ontwikkelen, aangezien PGD alleen op de vijfde dag kan worden uitgevoerd. Na PGD kan het aantal embryo’s worden gehalveerd en in zeer zeldzame gevallen kunnen de toekomstige ouders alleen embryo’s met een ongedetecteerd geslacht en/of embryo’s van het andere geslacht krijgen.

PGD

Omdat we willen dat u toch volledig tevreden bent over het resultaat van uw programma, krijgt u dan de mogelijkheid om door te gaan met de embryotransfer of een ander PGD-programma aan te vragen totdat er embryo’s van uw gewenste geslacht kunnen worden overgebracht.

Waarom PGD?

Met PGD kunnen wij ouders geruststellen. Naast geslachtsselectie kan deze technologie ook worden gebruikt om de aanwezigheid van chromosomale translocaties en aandoeningen veroorzaakt door één defect gen op te sporen. Er zijn meer dan 4.000 aandoeningen die door één defect gen worden veroorzaakt, dus helaas kunnen niet alle genen met PGD-technologie worden getest. Hoewel zowel PGD als PGS echter geen 100 procent genetisch gezonde embryo’s kunnen garanderen, kan hiermee doorgaans wel op de volgende genetische aandoeningen worden getest: cystische fibrose, Tay-Sachs, het fragiele-X-syndroom, myotone dystrofie en thalassemie.

Veel voorkomende voorbeelden voor PGD-aanbeveling:

• Geslachtsselectie
• Een kind dat eerder was geboren met een aandoening die door één defect gen is veroorzaakt.
• Uit een screening blijkt dat beide partners drager zijn van dit bewuste gen, waardoor de baby het risico loopt op de aandoening die door dit defecte gen wordt veroorzaakt.

Als de aanstaande ouders herhaaldelijk een miskraam hebben gehad of onvruchtbaar zijn, kunnen we Pre-implantatie Genetische Screening (PGS) aanbevelen om hun kans op een succesvolle zwangerschap in onze programma’s te vergroten. Op dit moment zijn er echter geen PGD/PGS-laboratoria in Georgië, dus elke IVF-kliniek die PGS aanbiedt, doet dit in samenwerking met Turkse IVF-klinieken. We voeren dan een embryobiopsie uit en sturen het biopsiemateriaal naar Turkije. De resultaten worden binnen ongeveer twee weken gerapporteerd. Nadat de biopsie-embryo’s zijn ingevroren en we de resultaten uit Turkije hebben ontvangen, kunnen we de embryo’s ontdooien en overplaatsen. PGS kan een deel van de risico’s verminderen, die doorgaans aan het IVF-proces zijn verbonden, door de PGD-technologie voor de embryoscreening uit te voeren. Hoewel de embryoscreening niet volledig nauwkeurig is, kan hiermee wel naar ontbrekende of extra chromosomen worden gezocht, zodat we kunnen proberen om alleen chromosomaal normale en gezonde embryo’s over te plaatsen om uw baby een zo goed mogelijke start te geven.

PGS wordt vaak aanbevolen bij:

• vrouwen vanaf 39 jaar
• twee of meer voorafgaande miskramen
• twee of meer IVF-mislukkingen
• ernstige onvruchtbaarheid bij de man

Risico’s verbonden aan PGD en PGS:

Embryo-biopsie en verwijdering van cellen
De micromanipulatietechnieken, die worden toegepast om PGD uit te voeren, worden al jaren ingezet. Wanneer deze door een ervaren embryoloog worden uitgevoerd, is het risico van accidentele schade aan een embryo, tijdens het verwijderen van cellen, erg laag en wordt op minder dan één procent geschat. Omdat New Life alleen de hoogst gekwalificeerde professionals in dienst heeft, hoeven onze aanstaande ouders zich tijdens dit proces geen zorgen te maken. Na de bevruchting worden er slechts één of twee cellen verwijderd. In dit stadium zijn alle cellen nog onvolgroeid met het potentieel om een embryo te worden, dus de procedure heeft geen enkel invloed op de toekomstige foetus, die uiteindelijk uw baby wordt. Hoewel de biopsie de celdeling een paar uur kan vertragen, gaat de normale ontwikkeling gewoon door nadat de procedure is voltooid. Dit kan lagere implantatiesuccessen veroorzaken, maar PGD kan ook de algemene slaagkansen voor onze aanstaande ouders verhogen, waardoor het potentiële risico op een positieve manier wordt gecompenseerd. 

Verkeerde diagnose

PGD is 90 procent nauwkeurig. De resterende tien procent is het gevolg van onjuiste negatieve of positieve resultaten en de kans op geen resultaat of mozaïcisme (cellen van dezelfde persoon hebben verschillende genetische kenmerken). Omdat cellen afkomstig zijn van hetzelfde bevruchte eitje, zouden ze dezelfde chromosomale samenstelling moeten hebben, hoewel er in sommige gevallen sprake kan zijn van een abnormale chromosoomentelling. In deze enkele gevallen kan een verkeerde diagnose voorkomen.

Er zijn geen embryo’s beschikbaar voor overdracht

Bij ongeveer 15% van de stellen zien we dat er geen normale embryo’s beschikbaar zijn voor overdracht. Dit komt vaak voor wanneer vrouwen negatief reageren op ovariële stimulatie, wat resulteert in een lager aantal eitjes of embryo’s. Het aantal eitjes en embryo’s kan ook lager zijn als er chromosomale afwijkingen zijn of de kwaliteit van de eitjes of sperma lager is. Maar dit zal u niet beletten om ouders te worden. Als er tijdens drie IVF/PGD-cycli geen normale embryo’s worden geproduceerd, kunnen we alternatieve oplossingen aanbevelen die u kunnen helpen uw ouderschapsdroom te verwezenlijken.