Draagmoederzorg

Draagmoederzorg bij New Life

Psychologische begeleiding en mentaal welzijn

Het is net zo belangrijk om te zorgen voor de mentale gezondheid en het welzijn van onze draagmoeders tijdens de zwangerschap, als voor hun fysieke gezondheid. Hoewel zwangerschap vaak wordt omschreven als een geweldig fijne tijd, is dat niet de realiteit voor alle vrouwen. De emotionele ups en downs van een zwangerschap zijn soms overweldigend. Bij New Life doen we ons best om ervoor te zorgen dat onze draagmoeders goed worden verzorgd, omdat we ervan overtuigd zijn dat hun welzijn tijdens de zwangerschap bijdraagt aan de geboorte van een gezonde baby. Dus houden we constant het emotionele welzijn van onze draagmoeders in de gaten door ervoor te zorgen dat:

• er altijd 24/7 zwangerschapscoördinatoren ter ondersteuning beschikbaar zijn.
• zij tevens begeleiding krijgen van psychologen als zij zich door hun hormonale veranderingen gestrest of angstig voelen.
• zij worden aangemoedigd om de dingen te doen waar ze zich goed bij voelen.
• hun tijd wordt gerespecteerd. Dus ze hoeven nooit in lange rijen te wachten en afspraken vinden dus precies op de afgesproken tijd plaats.
• ze het gevoel hebben dat ze met iets heel belangrijks voor ons en onze aanstaande ouders bezig zijn.
• met hun familieleden wordt gesproken om ervoor te zorgen dat die hen ondersteunt en dat er sprake is van goede leefomstandigheden.
• er na de geboorte van de baby voor aanvullende medische controles en psychologische begeleiding wordt gezorgd. We moeten ervoor zorgen dat hun gezondheid en welzijn van het allergrootste belang zijn, niet alleen voor en tijdens de zwangerschap, maar ook nadat de baby is geboren.

Referenties van draagmoeders

 

Toezicht op een gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl tijdens de zwangerschap is erg belangrijk omdat zowel de moeder en de baby hiervan profiteren. Bij New Life verzorgen we voortdurend educatieve trainingen voor onze draagmoeders en leggen we ze uit hoe belangrijk het is:
• om voldoende te slapen.
• om voldoende te rusten. We zorgen er dus voor dat ze stressvrij en zo uitgerust mogelijk blijven, of dit nu wordt bereikt door vroeg naar bed te gaan of door overdag rustmomenten te pakken.
• om zichzelf niet te overladen met werk.
• om goed voor jezelf te zorgen en hygiëne in acht te nemen.
• om milde oefeningen te doen en te wandelen, omdat dit verlichting geeft aan een pijnlijke rug, constipatie tegengaat, je gewicht op een gezond niveau houdt en ook nog eens het mentale welzijn bevordert.
Vanaf het begin zijn onze draagmoeders ervan op de hoogte dat ze niet mogen roken of alcohol mogen drinken. We laten ook willekeurige alcohol-/tabakstesten door het National Forensic Burro uitvoeren.

Toezicht op de voeding en het tijdig innemen van medicatie

De voeding tijdens de zwangerschap is erg belangrijk voor de gezonde ontwikkeling van de foetus. Gebrek aan goede voeding kan leiden tot verschillende medische aandoeningen en gevolgen, zoals een miskraam of een baby met hersenhypoxia, die op lange termijn verschillende neuropsychologische problemen kan veroorzaken, zoals een late psychologische ontwikkeling, dyslexie en leer- of concentratieproblemen. We geven een aantal educatieve trainingen aan onze draagmoeders om hen uit te leggen hoe belangrijk het voor henzelf en de baby is om te zorgen voor een gezonde voeding met voldoende voedingsstoffen. Bovendien adviseren wij hen om absoluut het volgende te vermijden:

• Fastfood
• Suiker en ongezonde producten met veel koolhydraten
• Cafeïne

De toegewijde verpleeg- en zwangerschapscoördinatoren herinneren hen er constant aan en houden voortdurend in de gaten dat zij de voorschriften van de dokter opvolgen en tijdig hun vitamines of hormonale medicatie innemen.

Toezicht op gewichtstoename

Gewichtstoename is belangrijk voor een gezonde zwangerschap en voor de gezondheid op de lange termijn van zowel de draagmoeder als de baby. De totale gewichtstoename tijdens de zwangerschap mag niet lager zijn dan 11-16 kg.
Geen of een te lage gewichtstoename kan zeer gevaarlijk zijn, omdat dit het risico verhoogt op een miskraam, vroeggeboorte of een te kleine baby, naast andere zwangerschapscomplicaties. Bij New Life houden we onze draagmoeders constant in de gaten, verzorgen cursussen en adviseren hen over dit onderwerp. Alle draagmoeders van New Life weten heel goed dat:
• ze niet mogen aankomen met fastfood.
• er heel veel risico’s kleven aan geen gewichtstoename.
• een bovenmatige gewichtstoename (meer dan 17-20 kg) even riskant en gevaarlijk is als geen gewichtstoename. Dit kan namelijk leiden tot bevallingscomplicaties, zwangerschapsdiabetes en het ter wereld brengen van een grotere baby met meer risico op diabetes en obesitas in de kindertijd.
• toezicht op hun gewicht even belangrijk is als de medische controles en echografie.

Medische controles en genetische onderzoeken

Genetisch onderzoek: Bij New Life ondergaan alle zwangere draagmoeders een drievoudige genetische markertest wanneer hun zwangerschap de 16e-17e week bereikt. De nauwkeurigheid van deze drievoudige markertest is 60-70%. Als ouders een accurater genetisch onderzoek wensen in een veel vroeger stadium (10 weken zwangerschap), bieden we ook een genetische ‘PRENA’-test aan (tegen een meerprijs) die een nauwkeurigheid van 99% garandeert. Voor deze ‘PRENA’-test sturen we de bloedmonsters naar Duitsland en de resultaten zijn dan binnen 10 dagen beschikbaar.
Bovendien ondergaan draagmoeders gedurende de hele zwangerschap regelmatig medische onderzoeken.
Zwangerschapsweek 0-13: Transabdominale echografie, consult bij gynaecoloog, consult bij therapeut, volledig bloedbeeld, urine-analyses, syfilis, hepatitis B, hiv, bloedgroep en resus, pap-uitstrijktest, bèta-HCG, zwangerschap-geassocieerde plasma-eiwit, Nuchal Translucency scan (NT).
Zwangerschapsweek 14-18: Echografie, consult bij gynaecoloog, alfa-fetoproteïne, bèta-choriongonadotrofine en oestriol, drievoudige markertest.
Zwangerschapsweek 19-21: Volledig bloedbeeld, volledige urine-analyses, glucose, test voor secundaire hemostase, vierdimensionale echografie, consult bij gynaecoloog
Zwangerschapsweek 30-32: Volledig bloedbeeld, urine-analyses, cardio-topografie, pap-uitstrijktest, echografie, consult bij de arts
Zwangerschapsweek 33-40: Volledig bloedbeeld, echografie, volledige urine-analyses, cardio-topografie.

Voorlichting over bevalling en respect voor hun voorkeuren

Het gehele bevallingsproces kan snel gaan of vrij langzaam verlopen. Veel vrouwen zijn bang of angstig voor de bevalling, omdat dit geassocieerd wordt met veel pijn, lijden en ‘ongemak’. Daarom verzorgen we voorafgaande trainingen over de bevalling (ook als het niet hun eerste bevalling is) en leggen we onze draagmoeders uit dat hoe meer ze hier tegenop zien en banger ze zullen zijn, des te meer stresshormonen er worden aangemaakt die de bevalling pijnlijker zullen maken. Na deze voorlichtingsbijeenkomsten voelen ze zich veel meer ontspannen, zelfverzekerd en gerustgesteld. Bovendien zorgt de gehele omgeving van de particuliere kraamkliniek met de meest zorgzame artsen en de 4-maal daagse maaltijd ervoor, dat ze zich prettig voelen. 

Het is ook de moeite waard om hierbij te vermelden dat volgens experts op het gebied van de gezondheidszorg en gynaecologen van over de hele wereld, een keizersnede de bevallingsgerelateerde risico’s niet vermindert, dus een keizersnede wordt alleen uitgevoerd wanneer dit medisch noodzakelijk is. In zeer zeldzame gevallen vragen aanstaande ouders toch of hun baby via de C-afdeling ter wereld kan worden gebracht. In dit geval moeten we dit vooraf met de draagmoeder bespreken, omdat we hun rechten en voorkeuren zeer respecteren. Indien de eerste bevalling van de draagmoeder via de C-afdeling plaatsvond, zal de tweede baby op dezelfde manier ter wereld worden gebracht. 

Transparant betalingsplan

Het opbouwen van vertrouwen heeft enige tijd nodig. Bij New Life geloven we dat de lijm die alle relaties bij elkaar houdt – inclusief de relatie tussen ons en onze draagmoeders – uit vertrouwen en transparantie bestaat. Om de transparantie te waarborgen, vraagt New Life om alle persoonlijke betalingen rechtstreeks aan de draagmoeders te laten plaatsvinden, zoals in uw contract/betalingsbijlage is vastgelegd. Transparantie zorgt voor een vertrouwensrelatie die tot synergie, onderlinge afhankelijkheid en diep respect leidt. Beide partijen nemen beslissingen en maken keuzes op basis van wat goed is, wat het beste is en wat het meest wordt gewaardeerd.