Veelgestelde Vragen

FAQ (Veelgestelde Vragen)

Hoe worden draagmoeders aan de programma’s toegewezen?

Wanneer de wensouders een draagmoeder uitkiezen, hebben ze de neiging om meer aandacht aan haar fysieke uiterlijk te besteden. Daarom heeft de ervaring ons geleerd dat de IVF-arts het beste een draagmoeder voor een bepaald programma kan selecteren nadat haar gezondheid op zorgvuldige wijze is onderzocht. Deze selectie van de draagmoeder vindt twee weken voor de voorbereidingen plaats. De casuscoördinator stuurt de ouders een gedetailleerd profiel en foto’s van de draagmoeder met een screeningsdocument. Daarna kunnen de ouders hun uiteindelijke beslissing over de desbetreffende kandidaat nemen.

Er moet wel worden vermeld dat tijdens de voorbereiding van de draagmoeder een kleine kans bestaat dat zij wordt vervangen door een andere draagmoeder. Hier zijn verschillende redenen voor en deze vervanging vindt alleen plaats om de kans op succes te maximaliseren. Een andere draagmoeder kan worden ingezet wegens factoren, zoals de dikte van het endometrium, plotselinge bloeding tijdens haar voorbereiding, niet gesynchroniseerd zijn met de eiceldonor of de wensmoeder, of andere medische redenen. Ouders worden altijd van een dergelijke wijziging op de hoogte gebracht en krijgen dan ook onmiddellijk de persoonlijke gegevens van de vervangende kandidaat.

Wat gebeurt er als de eerste cyclus mislukt? 

In het geval van een mislukte eerste cyclus worden ouders geconfronteerd met twee veel voorkomende scenario’s. De eerste mogelijkheid is dat er misschien nog ingevroren embryo’s over zijn van hun voorgaande cyclus die bij de draagmoeder kunnen worden geplaatst. De tweede mogelijkheid is dat dit laatste niet het geval is en dat er eerst een nieuwe cyclus van de eiceldonor moet plaatsvinden of dat de wensouders opnieuw hierop dienen te worden voorbereid.

Gelukkig dekt één betaling aan New Life voor het draagmoederschapsprogramma drie pogingen, wat inhoudt dat ouders voor de tweede en derde poging geen bemiddelingskosten voor de draagmoederschapsdienst hoeven te betalen. Ze hoeven alleen de daadwerkelijke uitgaven voor de voorbereiding van de draagmoeder te betalen.

Als ouders bijvoorbeeld ingevroren embryo’s voor een tweede/derde poging overdragen, bedragen de kosten $ 3200. Als er een nieuwe cyclus noodzakelijk is, zal het afhangen van het aantal draagmoeders dat ze inzetten en hangt de betaling dus af van het pakket dat ze hebben gekozen. Ouders dienen zich ervan bewust te zijn dat de betaling aan New Life wordt kwijtgescholden en dat ze alleen de voorbereidingskosten van de draagmoeder en de verse IVF-kosten hoeven te betalen

Hoe werkt de procedure voor draagmoederschap met het eiceldonatieprogramma?

Ouders sturen eerst een aanvraag naar de hoofdcontactpersoon die op onze website staat vermeld. Daarbij informeren ze ons over hun speciale verzoeken en de data waarop ze aan het programma kunnen deelnemen.

Zodra deze data zijn vastgesteld, beginnen de ouders aan het donorselectieproces. Om een geschikte eiceldonor te selecteren, verzoeken wij de ouders om het beveiligde gedeelte van onze website www.newlifegeorgia.com te raadplegen. Een casuscoördinator geeft hen dan de inloggegevens voor de database. In deze database kunnen de ouders de profielen en afbeeldingen van alle beschikbare eiceldonoren zien. Ouders krijgen informatie over hun medische geschiedenis, eerdere eiceldonaties, huidige beroep, opleiding etc. Deze informatie is zeer uitgebreid. We moedigen ouders echter altijd aan om eventueel aanvullende informatie over de donor op te vragen om met deze aanvullende informatie hun uiteindelijke beslissing te kunnen nemen.

Daarna sturen ouders ons hun paspoortkopieën en ondertekenen we het contract. Het contract kan digitaal tot stand komen en het is niet nodig om de originele papieren exemplaren naar ons te verzenden. Ouders doen daarna hun eerste betaling van de door ons toegezonden facturen. Na ontvangst van de betaling voeren we een volledige screening van de eiceldonor uit en brengen we alles in gereedheid om met de voorbereidingen te beginnen. De IVF-procedure vindt dan plaats op de vastgestelde data. Hiervoor moeten ouders ongeveer 5 dagen aanwezig zijn, omdat het van tevoren moeilijk is om te bepalen wanneer de eicelpunctie precies dient plaats te vinden.

De volgende stap is het ophalen en bevruchten van de eitjes, waarna de embryo’s worden overgeplaatst bij de draagmoeder. Het is gebruikelijk om dag drie-embryo’s over te plaatsen. Maar op verzoek van de ouders kunnen dit blastocyst-embryo’s van vijf dagen oud zijn. Er worden drie embryo’s per poging overgeplaatst. Als ouders beslist geen tweeling willen krijgen, dan kunnen ze ervoor kiezen om 2 embryo’s over te laten plaatsen. Het overbrengen van meer dan drie embryo’s is niet aan te bevelen.

Voor de eerste bevestiging van de zwangerschap worden er na 14-16 dagen na de embryo-plaatsing HCG-testen uitgevoerd. Ouders ontvangen de testresultaten dezelfde dag of de daaropvolgende ochtend. Als het relevante niveau van HCG door de eerste test wordt bevestigd, herhalen we dit proces twee dagen later om de zwangerschap definitief te kunnen bevestigen. Een maand na de embryo-overdracht vindt de eerste echografie plaats.

Hoe verloopt de procedure voor draagmoederschap?

Ouders sturen de aanvraag naar de hoofdcontactpersoon die op onze website staat vermeld. Daarbij informeren ze ons over hun speciale verzoeken en de data waarop ze aan het programma kunnen deelnemen.

Bij ons draagmoederschapsprogramma hebben ouders twee mogelijkheden. De wensmoeder kan ofwel gestimuleerd worden in de lokale IVF-kliniek en op dag 8-9 van de stimulatie naar Georgië komen voor de eicelpunctie in onze kliniek, ofwel is het mogelijk om de stimulatie volledig in Georgië te laten plaatsvinden. In het eerste scenario moeten ouders rekenen op een verblijf in Georgië van ongeveer 6 dagen en in het tweede scenario neemt het verblijf ongeveer 17 dagen in beslag. In beide gevallen dient onze IVF-arts over de volledige screening van de ouders te kunnen beschikken en zal ze voor deelname aan het programma vooraf moeten goedkeuren.

Na het toezenden van het volledige screeningsrapport ontvangen we van de wensouders de paspoortkopieën en ondertekenen we het draagmoedercontract. Het contract kan digitaal tot stand komen en het is niet nodig om de originele exemplaren naar ons te verzenden. Ouders doen daarna hun eerste betaling van de door ons toegezonden facturen. Na ontvangst van de betaling maken we alles in gereedheid om met de voorbereiding te beginnen.

De voorbereiding van de wensmoeder zal worden gesynchroniseerd met de voorbereiding van de draagmoeder. Wanneer de wensmoeder wordt voorbereid door een lokale IVF-arts, dienen we tijdens de voorbereiding de stimulatie-updates van dag 5 en dag 8 te ontvangen, met een volledig verslag van het aantal follikels in elke eierstok en welke afmeting deze follikels hebben. Op dag 9 dienen de wensouders in onze IVF-kliniek aanwezig te zijn en dan zal de arts beslissen wanneer de uiteindelijke trigger-injectie en eicelpunctie plaats zullen vinden.

Hoe verloopt de procedure voor IVF met het eiceldonatieprogramma?

Ouders sturen de aanvraag naar de hoofdcontactpersoon die op onze website staat vermeld. Daarbij informeren ze ons over hun speciale verzoeken en de data waarop ze aan het programma kunnen deelnemen.

Zodra deze data zijn vastgesteld, beginnen de ouders aan het donorselectieproces. Om een geschikte eiceldonor te selecteren, verzoeken wij de ouders om het beveiligde gedeelte van onze website www.newlifegeorgia.com te raadplegen. De casuscoördinator geeft vervolgens de inloggegevens voor deze database. Daarna kunnen de ouders in de database de gegevens van de beschikbare eiceldonoren bekijken.
Ouders krijgen de foto’s en de persoonlijke profielen van de donoren te zien, met informatie over hun medische geschiedenis, eerdere eiceldonaties, huidige beroep, opleiding etc. Deze informatie is zeer uitgebreid, maar we moedigen de ouders altijd aan om eventueel aanvullende informatie op te vragen die ze misschien nodig hebben voor het nemen van hun uiteindelijke beslissing. De geplande moeder dient haar volledige screeningsrapport toe te zenden. Onze IVF-arts moet daarna de desbetreffende draagmoeder beoordelen en controleren of zij aan alle vereisten voldoet en volledig fit is om de baby te dragen.

Nadat wij de paspoortkopieën van de ouders hebben ontvangen, ondertekenen we het contract. Het contract kan digitaal tot stand komen en het is niet nodig om de originele exemplaren naar ons te verzenden. Ouders doen daarna hun eerste betaling van de door ons toegezonden facturen. Na ontvangst van de betaling voeren we een volledige screening van de eiceldonor uit en brengen we alles in gereedheid om met de voorbereiding te starten.

De draagmoeder en eiceldonor zullen tegelijkertijd aan de stimulatie beginnen. De geplande moeder kan de voorbereiding starten in een plaatselijk IVF-kliniek en voor de eicelpunctie naar Georgië komen, waarna de embryo’s worden overgeplaatst. Het is ook mogelijk om de volledige voorbereiding als draagmoeder in Georgië te laten plaatsvinden.

Hoe verloopt de procedure voor draagmoederschap met het ingevroren embryo-programma?

 Ouders sturen eerst een aanvraag naar de hoofdcontactpersoon die op onze website staat vermeld. Daarbij informeren ze ons over hun speciale verzoeken en de data waarop ze aan het programma kunnen deelnemen.

Ouders moeten ervoor zorgen dat de embryo’s op een veilige manier naar ons laboratorium worden verzonden. De kliniek die de ingevroren embryo’s opslaat, dient een gedetailleerd rapport mee te sturen. In dit rapport moet informatie staan over het aantal ingevroren embryo’s, het aantal rietjes dat is ingevroren, de graad van elke embryo, het aantal dagen dat ze ingevroren zijn en welke methode is gebruikt om ze in te vriezen. Daarnaast hebben we van beide ouders de testresultaten ten aanzien van infectieziektes nodig (hepatitis B en C, HIV, syfilis).

Nadat de embryo’s veilig in ons laboratorium zijn afgeleverd, dienen de ouders ons hun paspoortkopieën toe te zenden, zodat we de contracten kunnen voorbereiden. Nadat we de betaling van de ouders hebben ontvangen, zullen we overgaan tot de voorbereiding van de draagmoeder. De embryo’s worden daarna ontdooid en naar de draagmoeder overgeplaatst. Het aantal over te plaatsen embryo’s zal van tevoren met de ouders worden besproken.

Wat gebeurt er na de bevestiging van de zwangerschap? 

Dit is een belangrijke vraag en we zijn blij om hierop in detail te kunnen antwoorden: Nadat er een humaan choriongonadotrofine-test (HCG) is afgenomen om de zwangerschap te bevestigen, zal de casus worden overgedragen aan een zwangerschapszorgcoördinator.

Zij zal verantwoordelijk zijn voor het verzenden van de stapsgewijze updates over de voortgang van de zwangerschap en het verzenden van echografie-rapportages naar de draagmoeder. Ouders zijn van harte welkom om tijdens het gehele proces hun vragen of zorgen met ons te delen. Ze kunnen ook op elk gewenst moment een bezoek brengen aan Georgië om hun draagmoeder tijdens haar zwangerschap te zien. We zullen dan helpen om de communicatie te vergemakkelijken met alle middelen die nodig zijn om een comfortabele interactie tussen de ouders en hun draagmoeder te kunnen garanderen.

Wat gebeurt er als de draagmoeder een miskraam krijgt? 

Dit is een gevoelige vraag, maar een die moet worden gesteld en waarover geen onduidelijkheden mogen ontstaan. Uiteindelijk wordt een zwangerschap pas bevestigd zodra men de hartslag van de baby hoort. Als de resultaten van een HCG-test positief zijn en de eerste echografie de zwangerschap bevestigt, maar nog geen hartslag detecteert, dan wordt de zwangerschap in dit stadium nog niet als een miskraam beschouwd. De ouders gaan dan door naar de volgende poging zonder hiervoor te hoeven betalen (als er hierbij sprake is van één van de drie pogingen die bij de eerste betaling aan het bureau zijn inbegrepen).

In het geval dat men een hartslag hoort en de zwangerschap als stabiel wordt bevestigd, maar de foetus zich later toch niet meer verder ontwikkelt, dan wordt dit wel als een miskraam beschouwd. In dit geval moeten de ouders een nieuw programma opstarten en hiervoor een volledig programma betalen. De betaling die in een bepaald stadium van de zwangerschap aan de draagmoeder dient te worden gedaan, zal in de contracten worden vermeld.

Hoeveel eicellen kan ik van de eiceldonor verwachten? 

Dit is een veel voorkomende vraag die ouders vaak stellen. Helaas is het niet mogelijk om een aantal eicellen te garanderen. Niemand is immers in staat om een exact aantal te voorspellen voordat de daadwerkelijke eicelpunctie plaatsvindt.

Om toch enige zekerheid te bieden, kunnen we aan de ouders voorstellen om een antrale follikeltelling in beide eierstokken van de eiceldonor aan te vragen, voordat we de eiceldonor in het programma betrekken. Dit geeft ons dan een ruwe schatting van het aantal eicellen dat we mogen verwachten. Maar het is nog steeds geen solide garantie dat hetzelfde aantal eitjes wordt opgehaald, omdat de follikels allemaal anders op de stimulatie zullen reageren.

Hoe vaak zouden we Georgië tijdens de procedure moeten bezoeken? 

U zult Georgië twee keer moeten bezoeken; een keer om het sperma te leveren (en/of voor de eicelpunctie) en een keer om de baby te ontvangen. Als de ouders zich niet aan het tijdschema van de kliniek kunnen houden, dan kunnen ze naar de kliniek komen als het hen schikt en dan het ingevroren sperma aan de kliniek overhandigen, die voor de bevruchting in hun IVF-programma zal worden gebruikt.

Ouders die ingevroren embryo’s verzenden, kunnen ook aan New Life een beperkte juridische bevoegdheid geven door voor deze optie in hun contract te kiezen en het originele exemplaar naar ons toe te zenden. Deze juridische bevoegdheid dient wel in hun eigen land notarieel te worden bekrachtigd en gewaarmerkt. Alleen dan wordt het document als legaal beschouwd. In dit geval hoeven ouders, die ingevroren embryo’s voor het draagmoederschap overdragen, alleen naar Georgië te reizen om hun baby op te halen.

Hebben de ouders een visum nodig voor hun verblijf in Georgië? 

Inwoners uit de volgende landen (behalve Rusland) hebben geen visum nodig om tot maximaal 360 dagen in Georgië te verblijven: EU-landen, de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, Israël, Canada, Japan, Zwitserland, Singapore, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Turkije, Koeweit, Qatar, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Zuid-Korea, Iran en de landen van het GOS. U krijgt bij aankomst een toegangsvergunning aan de grens.

Als u niet uit een van de bovenstaande landen komt, kunt u een visum aanvragen bij een Georgische ambassade of consulaat. Visa worden ook afgegeven bij de officiële grensovergangen en luchthaven van Georgië.