ÄGGDONATION

Äggdonation på New Life Georgia

Att välja en äggdonator är ett av de mest känslosamma stegen på din resa mot föräldraskap. Du vill se till att du ger ditt barn den bästa starten i livet som det bara är möjligt. En del av det är att välja en donator som möter dina behov och dina kriterier. Många blivande föräldrar betonar hur viktigt det är att äggdonatorn tidigare har donerat, medan det för andra är viktigare med donatorns utbildningsnivå, fysiska utseende, etnicitet och ålder. För att göra valet lättare och mer effektivt, ger New Life alla blivande föräldrar tillgång till donatorprofilerna, med medicinsk historia, familj, utbildning, deras nuvarande yrke och mer.

New Life har etablerat äggdonationsförmedlingar i länder över hela världen, vilket har resulterat i vår stora och omfattande databas över äggdonatorer. Den innehåller donatorer från länder som Georgien, Ukraina, Polen, Sydafrika, Thailand, Kina, Mexiko och Indien. Då vi har ett så stort utbud av donatorer erbjuder vi en lösning med resande äggdonatorer för blivande föräldrar som vill ha ett större utbud av valmöjligheter. Paketet är tänkt att täcka kostnader för boende, flyg, mat och transport.

På din begäran arrangerar vi gärna ett möte eller ett Skype-samtal mellan dig och dina potentiella äggdonatorer innan du tar ditt slutgiltiga beslut.

Egg donation in Georgia

Kontroll av donator

När du har fått tillgång till databasen kommer du att ha möjlighet att gå igenom alla våra tillgängliga äggdonatorer, för att välja en som bäst passar din familjs behov. Efter det kommer vi att godkänna din kandidat, skriva kontrakt och gå vidare till de nödvändiga kontrollerna som inkluderar följande:

 • Anti-müllerskt hormon (AMH)
 • Blodgrupp och rhesusfaktor (Om en akut blodtransfusion skulle behövas.)
 • CBC/hb – fullständig blodstatus/hemoglobin
 • Cytomegalovirus
 • Östradiolnivå (Mäts på dag 2 eller 3 av menstruationscykeln.)
 • Follikelstimulerande hormon (FSH/CD2-4: test för äggreserven, donatorer måste mätas under dag 2-4 av mensen.)
 • Hepatit B (HbsAg)
 • Hepatit C (HCV)
 • Herpesvirus
 • Humant Immunbrist-Virus (HIV)
 • Luteiniserande hormon (LH/CD2-4: donatorn måste mätas under dag 2-4 av mensen.)
 • Ultraljud på bäckenet för att räkna de antrala folliklarna (Dag 3-5 av mensen.)
 • Prolaktin (Mäter nivåerna av hormonellt prolaktin som produceras av hypofysen. Höga nivåer kan tyda på infertilitet.)
 • Syfilis (VDRL)
 • Sköldkörtelstimulerande hormon/test av sköldkörtelns funktion (TSH)
 • Vaginalt svabbtest för klamydia (För att utesluta att en infektion har flammat upp under eller efter uppsamlingen.)

Donatorstimulering

Denna kontroll är standard, men blivande föräldrar får gärna be om extra kontroller på deras egen bekostnad. När din äggdonator har gjort alla nödvändiga kontroller och de är godkända för ditt program kommer vi att påbörja passande stimulering de datum som du föredrar. Om donatorn, av någon anledning, inte passerar kontrollerna kommer du att kunna välja en annan donator från vår databas. Vi kommer att genomföra samma kontroller med den nya donatorn utan att det kostar dig som blivande förälder något extra.

För stimuleringen använder vi oss av korta antagonistprotokoll som kan vara allt mellan 10 till 14 dagar, beroende på folliklarnas tillväxt. Stimuleringsinjektionerna som används inkluderar: Gonal F, Menopur, Cetrotide samt Ovitrelle som en slutgiltig ägglossningsutlösare. Under denna process, och under varje steg på vägen, ser vi till att våra donatorer är trygga, bekväma och behandlas med stor respekt.

New Lifes donatorer

Eftersom vi värdesätter alla våra äggdonatorer och deras vilja att ge den här fina gåvan till våra blivande föräldrar, strävar vi efter att hålla en positiv och vänlig miljö som tar hand om och skyddar alla involverade parter. Våra donatorer behandlas hela tiden med stor respekt och vårt team strävar efter att ta hand om dem och se till deras välbefinnande under alla steg i processen. Alla donatorer kompenseras öppet som ett sätt för oss att visa att vi värderar dem och deras tid högt. De kommer aldrig att behöva sitta och vänta i receptionen och vi gör allt för att se till att de är trygga och bekväma. Det är så vi har uppnått vår oerhört höga nivå av nöjdhet bland våra väldigt ansvarsfulla äggdonatorer och surrogatmammor.

Viktig information för blivande föräldrar

I extremt sällsynta fall svarar inte en donator på stimulationen. Om hennes folliklar inte växer på ett idealt sätt för att nå en framgångsrik graviditet, kommer vi direkt att informera dig för att diskutera om vi ska avsluta stimuleringen av donatorn. Detta bör dock inte hindra dig från att göra din dröm om föräldraskap till verklighet. Det är också viktigt att veta att antalet ägg inte kan garanteras, och även om äggdonatorn har en historia av välfungerande donationer, är det inte en försäkring för att hennes kommande donation kommer att ge samma resultat.

Att avbryta en stimulering eller att tömma folliklarna är väldigt sällsynt, och det händer mindre än en gång per år. Vi har fullföljt över 11 000 framgångsrika IVF-program som resulterat i lyckliga slut och friska barn för de blivande föräldrarna. Vi berättar bara om allt som kan hända för på New Life tror vi på att etablera realistiska förväntningar, för att din resa ska gå så smidigt och så lugnt som möjligt. Vi kommer att göra allt vi kan för att möta dina förväntningar och hålla dig informerad under varje steg av din resa, med potentiella scenarion och vilka möjligheter du har inom programmet för att uppfylla din dröm.