Babygarantiprogram

New Lifes Babygarantiprogram

För att minska de känslomässiga riskerna associerade med infertilitetslösningar, erbjuder New Life ett Babygaranti-program. Dessa program kommer med säkerhet resultera i en lyckad graviditet och ett eget barn, vilket gör att de blivande föräldrarna får möjlighet att undvika de risker som oftast associeras med dessa procedurer. Du betalar en fastställd kostnad som tar bort risken att misslyckas, och istället garanterar dig ett friskt barn att ta med dig hem inom en utlovad tidsram.

Vårt Babygaranti-program är perfekt för de blivande föräldrar som inte vill ha den stress och osäkerhet som kan komma med en infertilitetsbehandling. Med de här programmen kan du sova lugnare om nätterna, då du är säker på att din dröm om föräldraskap kommer uppfyllas utan risk för misslyckande eller ytterligare kostnader.
Innan du skriver upp dig för ett Babygaranti-program, vänligen ställ dessa frågor till din koordinator:

 • Vem står för surrogatmoderns ersättning i händelse av ett missfall eller en prematur födsel, föräldern eller Babygaranti-programmet?
 • Vem står för kostnaden för intensivvården i händelse av ett dödfött barn eller en prematur födsel?
 • Hur mycket pengar är återbetalningsbart från Babygaranti-programmet om surrogatmödraskap är förbjudet i landet?
 • Är äggdonatorn anonym eller är det möjligt för de blivande föräldrarna att välja?
 • Hur ser tidsramarna ut för programmet? Hur lång tid kommer det ta innan barnet föds? Finns det risk att programmet förlängs med två till tre år utan att lyckas?
 • Om den blivande föräldern inte vill vänta i två till tre år? Hur ser den primära lösningen ut i så fall?
 • Vad händer om ett barn föds med genetiska eller icke-genetiska abnormiteter?

Vad ingår i garanti-programmet?

 • Garanterat friskt barn eller full återbetalning.
 • Nöjdhetsgaranti.
 • Smidig planering och implementering.
 • Obegränsade IVF/ICSI-procedurer.
 • Obegränsad täckning för alla relaterade medicinska kostnader.
 • Obegränsat antal äggdonatorer, om så krävs.
 • Planering av programmet med möjlighet att välja äggdonator från vår databas.
 • Gratis upphämtning på flygplatsen, barnvaktsservice, hotell eller lägenhet.
 • Täckning för alla ytterligare kostnader för nya IVF- eller äggdonationsprogram i händelse av missfall tills dess att en lyckad graviditet och ett friskt barn uppnåtts.
Guaranteed Surrogacy program