Framgångsiffror för IVF

New Lifes framgångssiffror

En av de viktigaste faktorerna för blivande föräldrar som ska välja en klinik för surrogatmödraskap eller IVF är framgångstalen. En kliniks framgångssiffror skänker hopp, då det ger dig en inblick i hur stora dina chanser är för att kunna genomgå en lyckad graviditet och till sist få hålla ett barn i famnen. För att realisera era drömmar om föräldraskap har New Life arbetat outtröttligt för att uppnå exceptionellt höga framgångssiffror. Det har vi lyckats med genom att anställa de absolut bästa IVF-läkarna.

Våra läkare ökar hela tiden sin kunskap och förbättrar sina färdigheter. De gör hela tiden sina IVF-metoder bättre för att hjälpa våra blivande föräldrar att uppnå sina mål. Med hjälp av effektiva praktiker, kvalitetskontroll, utbildning, modern teknologi, tillgång till de absolut bästa labben och genom att bara anställa de bästa, har New Life lyckats etablera sig som världsledare på infertilitetsområdet.

Framgång i 80 % av fallen

När du väljer att ge dig ut på din resa tillsammans med New Life i form av något av våra surrogat med äggdonation- eller IVF med äggdonation-program, kan du räkna med en 75-80-procentig sannolikhet att lyckas.

Vi har sån tilltro till våra historiska resultat att vi erbjuder surrogatgaranti-program. Dessa program minskar de rädslor och den ångest många blivande föräldrar annars kan uppleva när de genomgår en IVF-behandling. Det sker genom att de får möjlighet att mer exakt kunna räkna på vad det kommer att kosta, och också genom att vi ger en garanti om att resan kommer att sluta med en lyckad graviditet och ett friskt barn.

Föräldrar som har deltagit i våra garantiprogram har skapat starka tillitsfulla relationer med våra team och vi är väldigt glada över att ha alla av dem som en del av vår New Life-familj.

Framgångssiffror för surrogatprogram med egna ägg och spermier

När du väljer att använda dina egna ägg och spermier kallas det för ett surrogatprogram med ”Self-Cycle” på engelska. Dessa program har en framgångsprocent på mellan 35-55 % hos New Life, oavsett om du använder frusna eller färska embryon. Det här beror på att resultatet, till skillnad från andra program, beror på den medicinska statusen, åldern, äggstockarna och andra specifika faktorer hos patienten.

Om det finns specifika förhållanden att ta hänsyn till kommer vårt team göra allt de kan för att ge de blivande föräldrarna ett barn med genetiskt släktskap till bägge föräldrarna. Men om det inte finns tillräckligt många embryon för att lyckas uppnå en lyckad graviditet efter ett antal försök, så kan vi komma att istället rekommendera dig till ett av våra donatorsprogram. Om så sker kan du vara säker på att du snart kommer få hålla ett barn i din famn som är ditt. Många av våra föräldrar har lyckats med ett donatorsprogram efter att ha uttömt alla andra möjligheter.

Framgångssiffror för de olika typerna av program

Hos New Life Georgia räknade och analyserade vi graviditetsresultaten under de senaste åren, från oktober 2008 till idag. Våra patienter kan delas in i en av sex olika kategorier:

  1. Färsk IVF/ICSI, med patientens egna oocyter, med SM:
  2. Färsk IVF/ICSI, med ED, utan SM:
  3. Färsk IVF/ICSI, med ED, med SM:
  4. Transfer av fruset embryo (FET), med patientens egna oocyter, med SM:
  5. FET, med ED, utan SM:
  6. FET, med ED, med SM:

Som analysen visar beror graviditetsresultaten inte så mycket på surrogatmodern, utan mer på äggdonatorn när det gäller färsk IVF/ICSI eller för transfer av frusna embryon. Av den anledningen omgrupperade vi procedurerna enligt följande, med en framgångschans i procent för våra patienter.

  • Kategori 1. IVF/ICSI färsk, med patientens egna oocyter, med SM – 35-55 %
  • Kategori 2. IVF/ICSI, med ED, med/utan SM – 75-80 %
  • Kategori 3. FET, med patientens egna oocyter, med SM – 35-55 %
  • Kategori 4. FET, med ED, med/utan SM – 75-80 %