IVF I GEORGIEN

In Vitro Fertilization i Georgien

Surrogatmödraskap har varit reglerat i Georgien sedan 1997 och sedan dess har landet blivit en åtråvärd destination för IVF-program, surrogatmödraskap och äggdonation för blivande föräldrar över hela världen. Surrogatlagen gjorde att många IVF-kliniker öppnade i Georgien. Denna konkurrens gjorde att framgångssiffrorna på IVF-procedurer och barnafödslar ökade i hela landet, vilket ökade standarden och kundernas belåtenhet.

Sedan 2008 har föräldrar från 73 länder blivit hänvisade till New Lifes kliniker, bland annat från Europa, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Afrika och Asien. IVF-kliniker i Georgien är enormt engagerade i att ge varje blivande förälder bästa möjliga vård som både är prismässigt överkomlig och fylld av medkänsla. Våra höga framgångssiffror grundar sig i vårt åtagande att hålla våra blivande föräldrar trygga och bekväma varje steg på vägen i deras resa mot föräldraskap.

När du väljer att gå igenom IVF med ett surrogatprogram i Georgien har du två valmöjligheter:

1. Du kan välja att bo i Georgien hela tiden under din stimuleringsprocess. Den blivande föräldern måste anlända till Georgien på dag två av menstruationen och sedan stanna under tiden stimulationen pågår (12–14 dagar) tills hennes ägg har plockats upp.

Georgia IVF

2. New Life samarbetar med IVF-läkare i, virtuellt sett, alla länder och de kan hjälpa dig med stimuleringen, så för att stanna en kortare period i Georgien (bara fyra till fem dagar) kan du påbörja behandlingen där du bor. Sen kan den blivande modern anlända till Georgien dag åtta eller nio under stimuleringen och stanna i landet i fem dagar tills äggen plockats upp.

Notera: Manliga partners behöver bara stanna i Georgien i två dagar för att donera sperma och skriva på de nödvändiga papperna. Detta kan även göras på distans genom att du skickar frusna spermier med hjälp av en IVF-kurirfirma.

IVF FAQ

Vilka tester behövs?

Från den kvinnliga partnern: hormontester, test för infektionssjukdomar, blodvärde, blodgrupp

Från den manliga partnern: test för infektionssjukdomar, spermaanalys-test
Vänligen kontakta New Lifes IVF-koordinator för en mer detaljerad lista.

 

Kan testerna göras i Georgien?

Om du besöker Georgien för surrogatmödraskap med egna ägg och spermier bör testerna skickas innan så att allt kan planeras och förberedas. Testresultaten bör vara nya (inte äldre än sex månader).

 

Vilka mediciner kommer jag att behöva ta och hur mycket kostar de?

Din medicin och din dosering beror på dina hormonella testresultat, så kostnaden för dessa medicinerna beror på din individuella situation. Du kan komma att få följande på recept:

Folsyra – För att förhindra fosterskador.

Hormonella injektioner – För att utveckla flera folliklar så att du har tillräckligt med ägg för IVF-behandlingen. Dessa hormoner kan du antingen injicera själv eller få hjälp av en sjuksköterska.

Pessar – För att frigöra progesteron så att livmodern kan ta emot och behålla ett befruktat ägg.

För mer information om mediciner och kostnader, vänligen kontakta New Lifes IVF-koordinator.

 

Hur många embryon sätts in?

Georgien har inga restriktioner angående hur många embryon som kan sättas in. På New Life rekommenderar vi att man överflyttar två embryon men beslutet tas utifrån dina personliga preferenser. Vi kommer bara att använda ett embryo om du vill undvika att få tvillingar, eller max två embryon.

 

När kommer jag att få reda på om jag är gravid?

Du kan ta ett beta-hCG blodprov för att mäta nivån av hCG (ett hormon som produceras under graviditeten) som finns i ditt blod 12 dagar efter att embryot satts in.

 

Vad är framgångssiffrorna för en IVF-behandling?

Framgången med en IVF-behandling beror på din individuella situation och faktorer som ålder, genetik, spermier och äggkvalité, samt hur många embryos som satts in. Allt detta kan påverka om proceduren lyckas. På New Life gör vi allt som står i vår makt för att nå så höga framgångssiffror som möjligt, och vi ser vanligtvis framgångssiffror på 80 % för surrogatmödraskap och äggdonation, dock varierar detta för fallen med surrogatmödraskap med egna ägg och spermier.