PGD/PGS

Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik (PGD)

Många av New Lifes blivande föräldrar önskar sig ett specifikt kön när de påbörjar sin resa mot föräldraskap, medan andra ser till balansen i sina familjer genom Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik (PGD). Exempelvis, en del familjer med två flickor kanske skulle vilja ha en pojke i sin växande familj. Då Georgien enligt lag inte tillåter PGD för val av kön, om det inte beror på en medicinsk nödvändighet som till exempel en bevisad risk eller en störning relaterad till kön, kan New Life hänvisa blivande föräldrar med önskningar om ett specifikt kön, till våra kliniker i Mexiko, Sydostasien, Cypern eller Ukraina där PGD kan utföras lagligt.

Framgångssiffror med PGD

Framgångssiffrorna för PGD-embryon är samma som med alla andra embryotransfers. Med New Life är dock framgångssiffrorna ovanligt höga. Alla äggdonatorer i våra PGD-program är noggrant utvalda och har en historia av minst en framgångsrik donation med 15 producerade ägg eller fler, och ett nuvarande follikelantal på minst 20. Dessa krav har etablerats så att våra kliniker kan ta emot så många embryon som möjligt och utveckla dem till femdagars-blastocystor, då PGD bara kan utföras den femte dagen. Efter PGD kan antalet embryon ha halverats och i väldigt sällsynta fall kan de blivande föräldrarna få embryos med obestämt kön och/eller embryos av motsatt kön.

PGD

Eftersom vi vill att ni ska vara helt nöjda med resultat av ert program så, om detta händer, kommer ni att få möjlighet att välja att fortsätta med embryotransfern eller ansöka om ett annat PGD-program tills ni får embryon med det önskade könet.

Varför PGD?

PGD kan ge blivande föräldrar ett större lugn. Utöver att välja kön kan tekniken användas för att se om det finns kromosomavvikelser eller problem med monogena avvikelser. Det finns över 4 000 monogena avvikelser så tyvärr går det inte testa alla genom PGD-tekniken, men även om varken PGD eller PGS garanterar 100 % genetiskt friska embryon, så testar de vanligtvis för genetiska avvikelser som Cystisk Fibros, Tay-Sachs, Fragile X-syndromet, Dystrofia Myotonika och Talassemi.

Vanliga situationer där PGD rekommenderas:

  • Vid val av kön
  • Ett tidigare barn föddes med en monogen avvikelse
  • Kontrollen visar att båda partnerna är bärare av en monogen avvikelse, vilket gör att barnet riskerar att ärva den genetiska sjukdomen.

Vad är Preimplantatorisk Genetisk Screening (PGS)?

Om de blivande föräldrarna varit med om upprepade missfall eller infertilitet, kan vi rekommendera Preimplantatorisk Genetisk Screening (PGS) för att öka deras chanser till en lyckad graviditet i våra program. Just nu finns det inga PGD/PGS-laboratorium i Georgien, så de IVF-klinikerna som erbjuder PGS gör det i samarbete med turkiska IVF-kliniker. Vi gör en biopsi på embryot och skickar biopsin till Turkiet. Resultaten kommer vanligtvis inom två veckor. Efter biopsin fryses embryona ner och när vi fått resultatet från Turkiet kan vi tina dem och utföra embryotransfer. PGS kan minska vissa av de risker som vanligtvis förknippas med IVF-processen, genom att använda sig av PGD-teknik för kontroll av embryon. Även om det inte är 100 % exakt går det vid en embryokontroll att se extra eller avsaknad av kromosomer, så att vi kan försöka att bara överföra friska embryon med normalt antal kromosomer, för att hjälpa till att ge ditt barn den bästa möjliga starten i livet.

PGS rekommenderas vanligtvis för:

  • Kvinnor som är 39 år eller äldre
  • Fall med två missfall eller fler
  • Fall med två IVF-misslyckanden eller fler
  • Allvarlig manlig infertilitet

Risker associerade med PGD och PGS:

Biopsi på embryon och borttagning av celler
De mikromanipulationstekniker som används för att utföra PGD har praktiserats i åratal. När de utförs av en erfaren embryolog är risken för oavsiktlig skada på ett embryo när cellerna tas bort väldigt låg, mindre än en procent. Då New Life bara anställer de allra bästa behöver våra blivande föräldrar inte känna någon oro under denna process. Vi tar bara bort en eller två celler från embryot under de två dagar som följer befruktningen. I det här läget är alla celler fortfarande omogna men med potential att utvecklas till ett embryo, och proceduren kommer inte påverka någon del av det framtida fostret, din bebis. Även om biopsin kan fördröja celldelningen ett par timmar kommer ändå den normala utvecklingen fortgå efter att proceduren är avklarad. Det kan innebära en lägre implantationsratio, men PGD kan också öka hur många av våra blivande föräldrar som i genomsnitt lyckas. 

Feldiagnos

PGD är till 90 % säkert; de återstående tio procenten består av falska negativa eller positiva resultat, samt av sannolikheten för inget resultat eller mosaicism (celler från samma person har olika genuppsättning). Då cellerna kommer från samma befruktade ägg bör de ha samma kromosomuppsättning, men ibland noterar vi abnorma kromosomantal. I dessa ovanliga fall kan det bli så att en feldiagnos ställs.

Inga embryon finns tillgängliga

För ungefär 15 % av alla par finner vi att det inte finns några normala embryon tillgängliga. Det här är något som ofta inträffar när kvinnan inte svarar på äggstocksstimulering vilket resulterar i ett lägre antal ägg eller embryon. Ett minskat antal ägg eller embryon kan också vara en följd av kromosomavvikelser eller sämre kvalitet på ägg eller spermier. Det här är dock inget som kommer hindra er från att bli föräldrar. Om tre cykler av IVF/PGD inte skapar normala embryon kan vi ge förslag på alternativa lösningar som kan uppfylla er dröm om föräldraskap.