Resande äggdonatorer

Resande äggdonatorer

The New Life Group utmärker sig inom fertilitetsbehandlingsområdet genom att erbjuda en unik och patientvänlig äggdonationsservice. Vi har en omfattande databas bestående av noggrant utvalda äggdonatorer från Georgien, Ukraina, Polen, Sydafrika, Thailand, Mexiko och Sydostasien, som skänker hopp till många av dem som vill bli föräldrar.

Våra kaukasiska äggdonatorer är högutbildade och friska unga kvinnor i åldrarna 18 till 30, utan genetiska eller ärftliga sjukdomar. De ställer gärna upp på alla medicinska tester som krävs för att få vara en del av programmet. Att de är rök- och drogfria är ett absolut krav på alla som vill bli äggdonatorer hos oss. Värt att nämna är också att vi säkerställer att alla våra äggdonatorer har stöd av sin familj i sitt beslut.

Då våra äggdonatorer kommer från blandade etniska och religiösa bakgrunder har alla våra blivande föräldrar möjlighet att hitta någon som är väl lämpad till att matchas med deras önskemål.

Våra äggdonatorer reser gärna om så krävs. De tar sig oftast till våra kliniker i Indien, Thailand, Ukraina, Polen, Mexiko eller Cypern, eller till någon av våra samarbetskliniker i andra delar av världen. New Life har ett väldigt gott rykte bland de bästa doktorerna på de bästa fertilitetsklinikerna runt hela världen.

Vi vill öppet uttrycka vår tacksamhet till alla de fantastiska kvinnor som är beredda att ge livets gåva till andra. En annan viktig sak att betona är hur vår mycket kompetenta personal ger sitt allt för att ge omsorgsfullt och professionellt stöd till våra donatorer under donationsprocessen. Ni lär märka att vi är oerhört dedikerade till att göra det här till en positiv upplevelse för alla inblandade parter.