Surrogatmödrarnas omvårdnad

Surrogatmödrarnas omvårdnad hos New Life

Psykologisk rådgivning och mentalt välmående

Det är lika viktigt att ta hand om våra surrogatmödrars mentala hälsa och välmående under graviditeten, som deras fysiska hälsa. Även om graviditet ofta ses som en tid med mycket lycka är det inte så för alla kvinnor. De känslomässiga svängarna under graviditeten kan ibland kännas överväldigande. På New Life försöker vi se till att våra surrogatmödrar känner sig väl omhändertagna då vi är övertygade om att välmående under graviditeten leder till att det föds ett friskt barn. Därför har vi ständigt koll på våra surrogatmödrars känslomässiga välmående genom att försäkra oss om att:

 • De alltid har samordnare för graviditetsvård tillgängliga dygnet runt för stöd
 • Psykologer om deras hormonsvängningar får dem att känna sig stressade eller ger dem ångest
 • Uppmuntrar dem att göra saker som får dem att känna sig glada
 • Vi respekterar deras tid så de behöver aldrig vänta i långa köer, istället sker deras besök vid en bestämd tidpunkt
 • Understryker hur viktiga de är för oss och för våra underbara blivande föräldrar
 • Pratar med deras familjemedlemmar för att försäkra oss om att de har stöd från sin familj och en bra miljö
 • Vi ger extra medicinska kontroller och psykologisk rådgivning efter födseln. Vi vill försäkra oss om att deras hälsa och välmående värderas, inte bara innan och under graviditeten med även efter att barnet har fötts.

Övervakar en hälsosam livsstil

Att leva hälsosamt under graviditeten är mycket viktigt då det gynnar både mamman och barnet. På New Life har vi ständigt utbildningar för våra surrogatmammor och förklarar för dem hur viktigt det är att:

 • Få tillräckligt med sömn
 • Att vila tillräckligt. Oavsett om det handlar om att lägga sig tidigt eller ta pauser under dagen ser vi till att de har så lite stress och är så utvilade som möjligt
 • Att inte ta på sig för mycket arbete
 • Att ta hand om sig själv och sin hygien
 • Utför lugn träning och tar promenader, då det hjälper mot ryggvärk, förstoppning och att hålla vikten på en hälsosam nivå. Det hjälper också att hålla humöret stabilt.
 • Redan från början vet våra surrogatmödrar om att vi inte accepterar surrogatmödrar som röker eller dricker alkohol. Vi utför också slumpmässiga alkohol/tobaktests på National Forensic-byrån.

Övervakning av näringsintag och intag av receptbelagd medicin

Näringsintaget under graviditeten är mycket viktigt för en hälsosam utveckling av fostret. Näringsbrist kan leda till olika medicinska tillstånd och konsekvenser från missfall till att ett barn föds med hjärnhypoxi, vilket på lång sikt kan orsaka olika neurologiska problem som sen mental utveckling, dyslexi, inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter. Vi håller flera utbildningar för våra surrogatmödrar där vi förklarar för dem hur viktigt det är både för dem och barnet att få i sig tillräckligt med hälsosam näring. Dessutom rekommenderar vi starkt att de inte äter eller att de begränsar följande:

 • Skräpmat
 • Socker och onyttiga kolhydratsprodukter
 • Koffein
 • Dedikerade sjuksköterskor och graviditetskoordinatorer som ständigt påminner och övervakar hur noga de följer läkarens föreskrifter och deras intag av vitaminer och hormonella mediciner.

Övervakning av viktuppgång

Viktuppgång är viktigt för en hälsosam graviditet, och för surrogatmammans och barnets långsiktiga hälsa. Under en graviditet bör inte viktuppgången vara lägre än 11–16 kilo.
Lägre eller ingen viktuppgång är mycket farligt då det ökar risken för missfall, prematur födsel eller att barnet föds för litet samt andra graviditetskomplikationer. På New Life övervakar vi ständigt, utbildar och ger råd till våra surrogatmödrar om detta. Alla New Lifes surrogatmödrar är väl medvetna om att:

 • De ska inte gå upp i vikt genom att äta skräpmat
 • Att det finns dussintals risker associerade med att inte gå upp i vikt
 • Att öka för mycket i vikt (mer än 17–20 kilo) är lika riskabelt och farligt som att inte gå upp i vikt. Att det ger problem vid födseln, leder till havandediabetes, och gör att barnet föds större med högre risk för diabetes och barndomsfetma.
 • Att deras vikt övervakas och att det är lika viktigt som medicinska kontroller och ultraljud.

Medicinska kontroller och genetiska undersökningar

Genetisk undersökning: Hos New Life tar alla gravida surrogatmödrar ett genetiskt test – Triple Marker test – när de är i graviditetens 16-17:e veckan. Tillförlitligheten av Triple Marker-testet är 60–70 %. Om föräldrar vill ha en mer specifik genetisk undersökning vid ett mycket tidigare stadie (i tionde graviditetsveckan), erbjuder vi även det genetiska testet ”PRENA” (mot en extra kostnad), vilket har en tillförlitlighet på 99 %. Vi skickar blodprov till Tyskland för PRENA-testet och resultaten är klara inom 10 dagar.

Dessutom har surrogatmödrarna rutinkontroller med medicinska kontroller genom hela graviditeten:
Graviditetsvecka 0–13: Trans abdominalt ultraljud, rådgivning hos gynekolog, rådgivning hos terapeut, komplett blodvärde, urinanalys, syfilis, hepatit B, HIV, blodgrupp och Rhesus, cellprov, gratis Beta Human Chorionic Gonadotropin, PaPP-graviditet som är associerad med plasmaprotein samt Nuchal Translucency scanning (ultraljud för att upptäcka Downs syndrom).
Graviditetsvecka 14-18: Ultraljud, rådgivning hos gynekolog, Alfafetoprotein, Beta Chorionic Gonadotropin och Estriol, Triple Marker undersökningstest
Graviditetsvecka 19-21: Komplett blodprov, komplett urinanalys, glukos, test för sekundär hemostasis, fyrdimensionellt ultraljud, rådgivning hos gynekolog
Graviditetsvecka 30-32: Komplett blodprov, urinanalys, hjärttopografi, cellprov, ultraljud, rådgivning hos läkare
Graviditetsvecka 33-40: Komplett blodprov, ultraljud, komplett urinanalys, hjärttopografi.

Utbildning om födsel och att respektera deras preferenser

Hela processen med förlossningen och själva förlösningen kan gå snabbt eller ganska långsamt. Många kvinnor har ångest eller känner rädsla för att föda då det är associerat med mycket smärta, lidande och obehag. Vi håller i utbildningar före födseln (även om det inte är deras första förlossning) och förklarar för våra surrogatmödrar att ju mer ångest de har desto mer ökar stresshormonerna, vilket gör förlossningen mer smärtsam. Efter sina utbildningssessioner känner de sig mycket mer avslappnade, har mer självförtroende och känner sig omhändertagna. Senare kommer den miljö som finns på det privata sjukhuset, med otroligt omtänksamma läkare och fyra mål mat dagligen, få dem att känna sig ännu mer bekväma.

I denna delen är det också värt att nämna att enligt hälsoexperter och gynekologer i hela världen minskar inte ett kejsarsnitt de risker som associeras med förlossningen, men kejsarsnitt kan göras om det är nödvändigt utav medicinska orsaker. Vid mycket sällan förekommande tillfällen kan blivande föräldrar begära att deras barn förlöses via kejsarsnitt. I sådana fall måste vi komma överens med surrogatmamman om det i förväg, då vi respekterar deras rättigheter och vad de föredrar. Om surrogatmammans första barn förlöstes via kejsarsnitt kommer även det andra barnet att förlösas på samma sätt.