Surrogatmödraskap för HIV-positiva

Surrogatmödraskap för HIV-smittade blivande föräldrar

HIV-positiva blivande föräldrar som vill utöka sin familj kan bli remitterade till New Lifes fantastiska IVF-klinik i Cancún i Mexiko. Där kan de få den hjälp de behöver av en erfaren embryolog från Kalifornien. Proceduren är enkel och rättfram. De blivande föräldrarna mejlar in resultaten av de senaste sex månadernas labbtester för den i serum oupptäckbara virusbelastningen till kliniken. Om virusbelastningen är hög måste ni vänta tills ni har genomgått en behandling under minst tre månader. Men om ni följer den behandlingen bör virusbelastningen bli tillräckligt bra att den blivande föräldern antas till ett av våra program.

Efter godkännandet bjuds de blivande föräldrarna in för att besöka vår klinik i Cancún där de testas igen. Om resultatet motsvarar det som tidigare skickats till kliniken kan den blivande föräldern lämna sperma som sedan kan börja tvättas. Även om risken för att virus ska spridas av molekylärtvättad sperma är i princip noll, kommer vi ändå tvätta och molekylärtesta all sperma från våra HIV-positiva blivande föräldrar. Detta för att garantera säkerheten för både surrogatmodern och för ert barn.

I Mexiko tvättas sperman hos en lokal IVF-klinik. Sedan skickas prover av den tvättade sperman till ett molekylärtestlabb i USA för slutgodkännande och för att säkerställa att det inte finns några spår av HIV-viruset i den.

surrogacy for HIV positive

Det kan ta upp till två eller tre veckor att få resultaten, men ni kan påbörja programförberedelserna medan ni väntar. Då denna procedur utförs på ett ställe som är särskilt utrustat och med särskilt utbildad personal avsett enbart för HIV-positiva patienter, är avgiften för surrogatpaketet något annorlunda jämfört med våra normala programavgifter.

Programmen (inklusive spermatvätt) för HIV-positiva blivande föräldrar består av:

  • Enbart surrogatmödraskap
  • Surrogatmödraskap och äggdonation
  • IVF för HIV-negativa partners och äggdonation
  • Surrogatmödraskap med frusna embryon
  • Garanterat surrogatmödraskap