VÅRT TEAM I GEORGIEN

Mariam Kukunashvili

Medgrundare, New Life Global Network

Mariam tog examen från Tbilisi State Medical University och fick ett statligt stipendium för att fortsätta sina studier. Efter att ha avslutat sitt treåriga program fortsatte hon sina studier på Tbilisi State Medical University för att ta sin mastersexamen inom Healthcare Management and Economics. Parallellt med sina studier arbetade Mariam som nattskiftssjuksköterska och senare som doktor på akutmottagningen på Tbilisi Central Hospital.
Från 2003 arbetade Mariam som regionskoordinator för ett projekt som stöttades av EU, vid namn ”Primary Health Care Financing Reform in Georgia”, där hon övervakade hälsovårdsreformen i landet. Efter hälsovårdsprojektet fortsatte Mariam att arbeta med olika projekt som stöttades av EU och USA:s ambassad, som till exempel “Palliative Care’, Poverty Reduction”, “Bioweapon’s Threat Reduction Program” och USA:s ambassads projekt “Sustainment and Stability Operations program”.
2008 kom Mariam till Fertility Sphere med sitt eget infertilitetsproblem. Hon hade lidit av endometrios under lång tid. Hon gick igenom elva misslyckade IVF-försök och fyra operationer varav en lyckades men gav utomkvedeshavandeskap. Hennes medicinska problem fick henne att vända sig till surrogatmödraskap. Med hjälp av två underbara surrogatmödrar fick hon och hennes man en vacker dotter och tvillingpojkar som föddes 2011.
Mariam är författare till böckerna ”Surrogate Motherhood: The World Practice and Georgian Reality” och ”Aging and Healthy Lifestyle!”, samt medförfattare till en bok om surrogatmödraskap och fertilitet utgiven av Cambridge University 2016. Hon har också skrivit artiklar och bloggat för flera georgiska tidningar.
Mariam anser att alla företag har ett gemensamt socialt ansvar, därför finansierar hon In Vitro Fertilizations (IVF) program, för ett visst antal georgiska infertila par varje månad. Hon har dessutom grundat välgörenhetsorganisationen New Life Fund som hjälper skolbarn från utsatta familjer, genom att ge dem ett månatligt stipendium för deras studier och ordna med läxhörnor i hemmet.
Mariam har ett stort hjärta för människor som kämpar med infertilitet då hon själv varit med om det och den besvikelse som det medför. Mariam tar med sig sina professionella och personliga erfarenheter till New Life Georgia, och leder klinikerna med stort engagemang för deras visioner och mål.

Ekaterine Iashvili

Chef för New Life Georgia

Ekaterine, eller Eka som hon kallas, har mer än tio års erfarenhet av att arbeta inom sjukvårdssektorn i höga chefspositioner, god teknisk expertis, professionellt engagemang, ett diplomatiskt tillvägagångssätt, en oerhört god kommunikationsförmåga och strategiska nätverkskunskaper som bidrar tills hennes fantastiska ledarskapsegenskaper.
Hon har omfattande erfarenhet av att övervaka och samordna program som implementerats av regeringen och donationsstöd i hela landet, inom olika områden av sjukvården, och hälsoproblem i samband med reproduktion inkluderat.

Eka har en masterutbildning inom Public Administration och Public Health. I hennes nuvarande position som chef för New Life Georgia, sköter Ekaterine New Life Georgia-förgreningen och den medicinska planeringen i alla planerade program.

Sophie Ukleba

Chef för avdelningen för personliga managers

Sophie är professionellt utbildad inom kundservice samt en dedikerad teammedlem, vilket gör henne till en stor tillgång för New Life. Förutom en kandidatexamen i översättning och tolkning har Sophie en magisterexamen i företagsekonomi från Storbritannien. Efter att ha arbetat för prestigefyllda Londonföretag som försäljnings- och marknadsföringskoordinator har Sophie en expertis som är betydelsefull för att se till att våra blivande föräldrar blir nöjda. Hon har gedigen erfarenhet som hjälper henne att vägleda våra patienter genom hela processen i vårt surrogatprogram med minimal stress.

Sophie har varit ansvarig försäljningsrådgivare på New Look, Marble Arch, London samt har innehaft positionen som ansvarig teamleader på Dorchester Hotel, Mayfair i London.
Sophie ser alltid till att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna inom företagsadministration. Senast deltog hon i flera prestigefyllda konferenser om resurshantering & transportutveckling, affärsprocessledning & förändring, ledarskapsutmaningar & strategiformulering.

Som chef för avdelningen för personliga managers och med tio års erfarenhet av att arbeta med New Life, är Sophie den första kontakten som tar emot alla förfrågningar från föräldrar. Efter att ha samlat in relevant information från föräldrarna och informerat dem om de alternativ som New Life kan erbjuda, överlämnar Sophie föräldrarna till deras tilldelade personliga manager. Sophie ser till att föräldrarna är nöjda och finns där för föräldrarna när som helst under hela resan för att försäkra sig om att de utlovade förväntningarna till föräldrarna uppfylls. Sophie är ansvarig för de personliga managers interna utbildningsprocess och strävar ständigt efter att utveckla deras färdigheter inom kundservice.

Språk: engelska, ryska, georgiska

Eliso Shakarashvili

Personlig manager

Eliso är en välutbildad inom sitt yrke med arbetslivserfarenhet från flera olika internationella företag. Hon har arbetat inom kundservice i mer än tio år och utvecklat sina färdigheter inom kommunikation, tidsplanering och målorientering. Eliso har haft tillsyns- och administrationstjänster på The Dorchester Hotel, Mayfair och West Trend Apartments London. Hon har även arbetat på ett av de ledande internationella försäkringsbolagen, Wien Insurance Group, där hon fördjupade sin kunskap inom kundservice. Eliso har en kandidatexamen i tolkning och översättning av det engelska språket från Georgian Technical University. Dessutom har hon tagit kurser i marknadsföring, reklam och PR vid en av de prestigefyllda högskolorna i London i Storbritannien.

Eliso har arbetat på New Life i över fyra år och är väl medveten om de detaljer och vad som karakteriserar våra uppdrag och visionen för hela New Life. Eliso arbetar som personlig manager och ansvarar för kontakten med blivande föräldrar, hanterar och samordnar deras förfrågningar och ger support för att se till att de är nöjda. Eliso besvarar utförligt alla inledande frågor, introducerar tillgängliga program och hanterar förhandlingar om det slutliga avtalet för blivande föräldrar.
Med sin höga ansvarskänsla betraktas Eliso som en av de mest hängivna, entusiastiska och stödjande lagmedlemmarna på New Life.

Språk: engelska, ryska, georgiska

Nana Tskhondia

Personlig manager

Nana har en kandidatexamen i engelsk filologi. Hon avslutade sina internationella studier vid Folkhögskolan i Danmark, något som hjälpte henne att utvecklas till en aktiv och engagerad samhällsmedborgare.

Hon var biträdande generalsekreterare för Röda Korset i Georgien i 8 år och har under den tiden fått enorma erfarenheter och färdigheter inom tillsyn, övervakning och hantering av program.

Som personal manager på New Life introducerar Nana tillgängliga program för de blivande föräldrarna, besvarar noggrant och snabbt frågor samt hanterar förhandlingar om det slutliga avtalet. Hon är alltid uppmärksam på alla detaljer och prioriterar att göra allt så enkelt och trevligt som möjligt för våra blivande föräldrar.

Språk: engelska, ryska, georgiska

Lika Oboladze

Personlig manager

Lika har en kandidatexamen i psykologi, utexaminerad från Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Hon har mer än tio års arbetslivserfarenhet från lokala, internationella och statliga organisationer samt icke-statliga organisationer. Hon började sin karriär som kundtjänstrepresentant för ett internationellt företag, på kort tid lyckades hon sedan bli VD-assistent.
Hennes passion för att arbeta inom sjukvård och kommunicera med patienter, ledde till att Lika beslutade sig för att ta en magisterexamen i folkhälsovårdsadministration och hantering. Hon arbetade som biträdande direktör inom administration på ett av de största sjukhusen i Tbilisi. Efter att ha tagit sin magisterexamen anslöt Lika sig till NCDC (National Center of Disease Control and Public Health, ett UNICEF-finansierat projekt. Hon arbetade med att kontrollera och övervaka förlossnings- och prenatalkliniker i hela landet. Hon deltog i flera hälsokonferenser, möten och utbildningar arrangerade av olika organisationer som WHO, SCB och University of Tromso (Norge).

I arbetet som personlig manager på New Life har Lika direktkontakt med alla blivande föräldrar, hanterar och koordinerar deras förfrågningar. Hon introducerar tillgängliga program och är ansvarig för förhandlingar om det slutliga avtalet. Hennes tidigare erfarenhet av att arbeta med internationella patienter gör henne till en professionell rådgivare med lite extra personlig touch.

Språk: engelska, ryska, georgiska

Tina Nishnianidze

Personlig manager

Tina har kandidatexamen i internationell rätt och diplomati, utexaminerad från University of Barcelona och har även en magisterexamen i skydd för mänskliga rättigheter och globalisering från Universidad Abierta de Catalunya (UOC).

Hon har mer än sju års erfarenhet från kundservice på American Airlines på Barcelonas flygplats. Hon var också medlem av Human Rights Head Office Cabinet och Centre for International Humanitarian Law hos Röda korset i Catalunya. Hon arbetade nära med partnerorganisationer i Barcelona när det gäller att skyddad support, drift, organisationsutveckling, kapacitetsuppbyggnad, övervakning och utvärdering. Hon deltog också i skapandet av programmet för intern utbildning i humanitär diplomati.
Arbetar som personal manager på New Life, Tina samordnar dessutom blivande föräldrar som är spansktalande. Hon är alltid redo att hjälpa till med alla frågor och eventuella problem via mejl och telefon när som helst under dagen.

Språk: spanska, engelska, ryska, georgiska

Nia Nutsubidze

Personlig manager

Nia har flera års erfarenhet av att arbeta på avdelningen för patientkoordinering i den kaukasiska regionen vid Istanbul Florence Nightingale Hospital. En akademisk examen i journalistik gav Nia ytterligare färdigheter som underlättar för henne vid professionella kommunikationer mellan patienter och kliniken. Hon är erfaren inom sin profession med kunskaper inom det medicinska området samt hantering av patienter och viktigast av allt, tidsplanering.

Nia är en mycket ansvarsfull, hårt arbetande och empatisk person, vilket innebär att hon är idealisk som patientkoordinator.
Som personal manager på New Life, koordinerar Nia de turkisktalande föräldrarna.

Hon är alltid där för att svara på patienters frågor via mejl eller telefon när som helst under dagen. Nia ser till att alla frågor besvaras snabbt på ett korrekt sätt.

Språk: turkiska, ryska, georgiska

Ia Alugishvili

Mödravårdskoordinator

(+995 5 98) 717 713

ia@newlifegeorgia.com

Som en entusiastisk och hängiven del av teamet med stor erfarenhet inom områden som Tourism Management och F&B Event Management, är Ia mycket skicklig och professionell. Utöver en bachelorexamen i översättning/tolkning från Georgian Technical University, har Ia även en MSc Postgraduate Degree inom International Tourism Management från University of Wales Institute i Cardiff.

Ia har haft handledarpositioner och administrativa positioner på The Dorchester Hotel i Mayfair och West Trend Apartments London, och där utvecklade hon sin kommunikationsförmåga, sitt tidsplanerande och sin problemlösningsförmåga enormt mycket.
Ia har framgångsrikt skrivit en avhandling med titeln ”How is Strategic Human Resource Management Related to the Organizational Overall Performance?”, en fallstudie om Dorchester Hotel i London.

Som mödravårdskoordinator på New Life Georgia, har Ia hand om och uppdaterar databasen för våra äggdonatorer och surrogatmödrar. Vi förstår att blivande föräldrar gärna vill få kontinuerliga uppdateringar om sina surrogatmödrar, särskilt när de befinner sig så långt bort. Vi försöker på alla sätt göra så att din väg till föräldraskap blir mindre stressfylld, därför är alla blivande föräldrar, som har gravida surrogatmödrar i Georgien, välkomna att kontakta Ia direkt. Hon hjälper gärna till med kommunikationen mellan föräldrar och surrogatmödrar.

Språk: georgiska, engelska och ryska

Maia Nakopia

Resande programchef för äggdonatorer

00995 577455445

maia@newlifegeorgia.com

Maia har en bachelorexamen i i engelsk filologi och hon studerade ekonomi på Engineering Institute of Rostov i två år. Maia har över 15 års erfarenhet inom icke-statliga organisationer, speciellt inom ekonomi. Precision, bra öga för detaljer och engagerad – det är de attributen som gör henne till en pålitlig teammedlem.

Som resande programchef för äggdonatorer hos New Life Georgia har Maia hand om äggdonatorernas stimulering, kontrollerar att protokoll följs, planerar och arrangerar datum för olika program och koordinerar donatorernas resor och boenden. Hon tillsätter den ansvarige för ett program och uppdaterar föräldrarna och klinikerna om stimulationens status. Hon ser till att programmet löper smidigt och planenligt.

Språk: georgiska, engelska, ryska

Nana Lukhutashvili

Medicinsk koordinator

( +995 593 ) 03 34 44

nana@newlifegeorgia.com

Nana tog sin bachelorexamen på Georgia State Medical University som allmänläkare. Hon har även en masterexamen i obstetrik och gynekologi.

Nana hanterar och uppdaterar konstant databasen med äggdonatorer och surrogatmödrar på New Life Georgia. Hon assisterar New Life-teamet med att hantera programmen och välkomnar blivande föräldrar. Hon är aktivt involverad i kontorsuppgifter och är av stor hjälp för blivande föräldrar när de besöker kontoret och stöttar även koordinatorerna på mötena.

Språk: georgiska, engelska och ryska

Elene Gelashvili

Administrativ chef

00995599 531305

elene@newlifegeorgia.com

På New Life Georgia uppmuntrar vi unga och entusiastiska människor att göra karriär inom vårt företag. Elene är en av våra yngsta teammedlemmar och arbetar som administrativ assistent. Elene tog examen från Georgian State University i Faculty of Law. Hon studerar just nu för att ta sin masterexamen från samma universitet, parallellt med att hon arbetar.
Elene är en stor tillgång för vårt företag. Hon hjälper ekonomiavdelningen med att arkivera dokument genom att planera, organisera och se till att allt är i ordning med de attesterade kontrakten. Elene är oerhört entusiastisk och ställer alltid upp för att hjälpa sina kollegor på New Life.
Språk: georgiska, ryska och engelska

Kakha Svintradze

Logistik-/apotekskoordinator

Kakha är ansvarig för alla mediciner som används på New Life. Han sköter apoteket som har hand om alla de föreskrivna medicinerna som delas ut till våra blivande föräldrar, surrogatmödrar och äggdonatorer under deras program. Detta är en uppgift som är oerhört viktig för vårt företags dagliga rutin, och Kakha är otroligt dedikerad och en väldigt uppskattad teammedlem.

Kakha är extremt ansvarsfull och noggrann, något som är väldigt viktigt när du är chef för en så viktig sektion som han är. Han uppfyller alltid sina ansvarsområden med stort engagemang, är uppmärksam på detaljerna och ser till att allt blir rätt, och lämnar ingenting åt slumpen.

Språk: georgiska, engelska och ryska