SIK SORULAN SORULAR

İdari bölüm

Taşıyıcı Anneler programlara nasıl atanır?

Aday Ebeveynler bir taşıyıcı anne seçtiğinde, fiziksel görünümlerine daha fazla önem vermeye eğiliminde olurlar. Bu nedenle, deneyimler bize Tüp Bebek doktorunun, sağlığını belirlemek üzere dikkatli bir fizik muayene yaptıktan sonra program için bir taşıyıcı anne seçmesi ve görevlendirmesi gerektiğini öğretmiştir. Taşıyıcı görevlendirme işi, hazırlıkların başlamasından iki hafta önce gerçekleşir. Vaka koordinatörü, ebeveynlere taşıyıcı annenin ayrıntılı bir profilini ve resimlerini bir tarama dokümanı ile birlikte gönderecek, ebeveynler de bunun üzerine aday hakkında nihai kararı verebileceklerdir.

Taşıyıcı annenin hazırlığı sırasında, küçük bir ihtimal de olsa, kendisinin bir başkasıyla ikame edilmesinin söz konusu olabileceği belirtilmelidir. Bunun çeşitli nedenleri vardır ve bu tip bir ikame sadece başarı şansını en üst düzeye çıkarmak için yapılır. Alternatif bir taşıyıcı anne kullanımı, endometriyum kalınlığı, hazırlık sırasında ani kanama, yumurta donörü veya Aday Anne ile senkronize olamaması veya bazı diğer tıbbi sebeplerden dolayı söz konusu olabilir. Ebeveynlere değişiklik hakkında mutlaka bilgi verilir ve yedek adayın kişisel detayları hakkında kendilerine derhal güncelleme yapılır.

İlk döngü başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra ne olur?

Bir birinci döngünün başarısızlığı durumunda ebeveynler iki yaygın senaryo ile karşılaşırlar. İlk durumda, önceki yeni döngüden kalmış olan donmuş embriyolar mevcut olabilir ve bunlar taşıyıcı anneye aktarılabilir; ikinci durumda ise donmuş embriyo kalmamıştır ve yeni bir taze yumurta donörü döngüsünü tamamlamaları veya aday ebeveynlerin yeniden hazırlanmaları gerekmektedir.

Neyse ki, taşıyıcı annelik programı için yapılan bir kurum ödemesi üç denemeyi kapsamaktadır, yani ikinci ve üçüncü denemeler için ebeveynler, taşıyıcı annelik hizmeti için bir kurum ücreti ödemezler sadece taşıyıcı annenin hazırlığı için yapılacak fiili masrafları karşılamaları gerekir.

Örneğin: ebeveynler dondurulmuş embriyoları ikinci/üçüncü deneme için transfer ederse, maliyet 2.200 USD’dir. Yeni bir döngüye girmeleri gerekiyorsa, yapılacak ödeme, kullandıkları taşıyıcı sayısına bağlıdır ve dolayısıyla da seçtikleri pakete bağlıdır. Ebeveynler, kurum ödemesinden feragat edileceğini ve yalnızca taşıyıcı annenin hazırlık maliyetini ve aynı zamanda yeni Tüp Bebek giderlerini karşılamaları gerektiğini unutmamalıdır.

İki taşıyıcı anne olması ne gibi faydalar sunar?

İki taşıyıcı anneye kullanmak başarı şansını önemli miktarda yükselteceği için bu açıdan şiddetle tavsiye edilir. Ancak, aday ebeveynler iki adet taşıyıcı anne kullandıklarında, her iki annenin de az bir olasılıkla (%5’den az) ikizlere hamile kalabileceğinden dolayı, toplamda 4 adet bebeğe sahip olabilecekleri ihtimalini dikkate almaları önemlidir.

Bazı ebeveynler için, sıfırdan büyük herhangi bir sayı oldukça memnun edici bir durumdur ve bu programa katılmaya isteklidirler; Gürcistan’da, fetüs sayısının seçici indirgenmesinin (çoğul gebeliği azaltma veya MFPR), ikizler için uygulanabilecek bir seçenek olmadığı da belirtilmesi gerektiğini düşündüğümüz önemli bir faktördür. Yalnızca çok nadir görülen üçüz vakalarında MFPR (ebeveyn ve doktor kararlarına göre) uygularız.

Aday ebeveynlerimizi daha fazla bilgilendirmek için şunu da belirtmeliyiz; lütfen iki taşıyıcı anneli programı garantili paketle karıştırmayın. İki taşıyıcı anneye sahip olmak sadece başarı şansını en üst düzeye çıkarır; mutlak bir garanti sunmaz.

Ödeme paketi tekli veya çoklu hamilelik onayını alıp almadığımıza da bağlıdır. Embriyo transferi gerçekleştiğinde, ilk önce hamileliğin kesinleşmesini bekleyip ebeveynleri fetüs sayısı hakkında bilgilendiririz. Buna göre, eğer sadece bir taşıyıcı anne hamile kalırsa bir kesinleşmiş hamilelik elde edilen İki taşıyıcı anne paketi sizin için geçerli olur. Eğer iki taşıyıcı anne de hamile kalırsa, iki kesinleşmiş hamilelik elde edilen iki taşıyıcı anne paketi sizin için geçerli olur; buna bağlı olarak da ödeme paketi ayarlanır.

Yumurta Bağışı içeren Taşıyıcı Anne Programı için prosedür nasıl işler?

Ebeveynler önce web sitemiz aracılığıyla ana irtibat kişisine bir istek gönderir; bu istek kapsamında, sahip oldukları özel gereklilikler ve programa katılmaya istekli oldukları tarihler hakkında bilgi sağlarlar.

Tarihler üzerinde anlaşmaya varıldığında, ebeveynler donör seçim sürecine başlar. Uygun bir yumurta donörü seçmek için ebeveynler web sitemizi ziyaret etmelidir: www.newlifegeorgia.com. Bir vaka koordinatörü, kendilerine veritabanına erişmek için gerekli olan giriş bilgilerini verecektir. Ebeveynler bunun üzerine veritabanı bağlantısını tıklayarak mevcut tüm yumurta donörlerini görebileceklerdir; donör resimleri ve kişisel profilleri her birine eklenmiş durumdadır, ebeveynler, donörlerin tıbbi geçmişlerini, geçmiş bağış hikayelerini, mevcut mesleği, eğitimi ve benzerlerini kolayca inceleyebilirler. Soru listeleri oldukça bilgilendiricidir. Bununla birlikte, ebeveynleri her zaman, nihai kararlarını vermelerine yardımcı olmak üzere donör hakkında her türlü ek bilgiyi talep etmeleri yönünde teşvik ediyoruz.

Bu aşamadan sonra ise ebeveynler bize pasaportlarının kopyalarını gönderiyor ve sonrasında sözleşmeyi imzalıyoruz. Sözleşme elektronik olarak gönderilebilir, orijinal basılı kopyaların tarafımıza gönderilmesi gerekli değildir. Ebeveynler gönderdiğimiz faturalara göre ilk ödemeyi yaparlar. Ödeme alındıktan sonra yumurta donörünün tam taraması gerçekleştirilir ve hazırlıklara başlamak için hazır hale geliriz. Bunun sonrasında ise belirlenen tarihlerde Tüp Bebek prosedürü gerçekleşir; sonuç olarak, ebeveynlerin yumurta alımının kesin tarihlerinin ne olacağını önceden belirlemek zor olduğundan, ebeveynlerin yaklaşık 5 gün boyunca mevcut olması gerekir.

Bir sonraki adım, embriyoların taşıyıcı anneye aktarılmasından sonra gelen yumurta alımı ve döllenme süreçleridir. Üçüncü güne ait embriyoyu transfer etmek yaygın bir uygulamadır. Ancak, beşinci gün blastosist embriyo transferi de ebeveynlerin isteği üzerine yapılabilir. Deneme başına transfer edilen embriyo sayısı üçtür. Ebeveynler ikiz bebek sahibi olmaya kesinlikle karşıysa, 2 embriyo transferi yapılmasını tercih edebilirler. Üçten fazla embriyo transferi tavsiye edilmez.

İlk hamilelik onayı; HCG testleri embriyo transferinden 14-16 gün sonra yapılır. Ebeveynler test sonuçlarını aynı gün veya ertesi sabah erkenden alacaktır. HCG’nin ilgili seviyesi ilk testle doğrulanırsa, gebeliği onaylamak için süreci iki gün sonra tekrar ederiz. Embriyo transferinden bir ay sonra ilk ultrason gerçekleştirilir.

Taşıyıcı Anne Programı için prosedür nasıl işler?

Ebeveynler önce web sitemizde belirtilen ana irtibat kişisine bir istek gönderir; bu istek kapsamında, sahip oldukları özel gereklilikler ve programa katılmaya istekli oldukları tarihler hakkında bilgi sağlarlar.

Sunduğumuz taşıyıcı annelik programında ebeveynlerin iki seçeneği var. Aday anne stimülasyonu yerel bir IVF kliniğinde yaptırıp Gürcistan’a stimülasyonun 8-9. gününde gelebilir ve yumurta alımını kliniğimizde yaptırabilir ya da alternatif olarak stimülasyonu tamamen Gürcistan’da yaptırabilirler. İlk senaryoda ebeveynlerin Gürcistan’da kalışlarını yaklaşık 6 gün olarak hesaplamaları gerekmektedir, eğer stimülasyonu Gürcistan’da yaptıracaklarsa ise tüm prosedürün tamamlanması için gereken zamanı yaklaşık 17 gün olarak hesaplamaları gerekir. Her iki durumda da Tüp Bebek doktorumuzun ebeveynlerin tam taramalarını ve programa katılım için onaylamalarını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Tam taramalarını bize gönderdikten sonra, ebeveynler pasaport kopyalarını da gönderirler ve böylelikle taşıyıcı annelik sözleşmesini imzalarız. Sözleşme elektronik olarak gönderilebilir, orijinal basılı kopyaların tarafımıza gönderilmesi gerekli değildir. Ebeveynler gönderdiğimiz faturalara göre ilk ödemeyi yaparlar. Ödemeyi aldıktan sonra hazırlığa başlamak için hazır hale geliriz.

Aday Annenin hazırlığı, taşıyıcı annelerin hazırlanması ile senkronize olarak gerçekleşecektir. Aday Anne, yerel IVF doktoru eşliğinde hazırlandığında, bu hazırlık sırasında, her yumurtada kaç folikül olduğu ve foliküllerin boyutlarına dair tam bir rapor eşliğinde, 5. ve 8. günlere ait stimülasyon güncellemelerini edinmemiz gerekir. 9. günde ebeveynlerin IVF kliniğimizde mevcut bulunmalarına ihtiyacımız var; IVF doktoru son tetik enjeksiyon zamanlamasına karar verecek ve yumurta alma tarihini ve zamanlamasını ayarlayacaktır.

Yumurta Bağışı içeren Tüp Bebek (IVF) Programı için prosedür nasıl işler?

Ebeveynler önce web sitemizde belirtilen ana irtibat kişisine bir istek gönderir; bu istek kapsamında, sahip oldukları özel gereklilikler ve programa katılmaya istekli oldukları tarihler hakkında bilgi sağlarlar.

Tarihler üzerinde anlaşmaya varıldığında, ebeveynler donör seçimini yaparlar. Uygun bir yumurta donörü seçmek için ebeveynler web sitemizi ziyaret etmelidir: www.newlifegeorgia.com. Vaka koordinatörü, giriş detaylarını vererek veri tabanına erişim sağlayacaktır. Bunun ardından, ebeveynler veritabanına tıklamak sureti ile tüm mevcut yumurta donörlerini görürler. Donör resimleri ve kişisel profilleri her birine eklenmiş durumdadır, ebeveynler, donörlerin tıbbi geçmişlerini, geçmiş bağış hikayelerini, mevcut meslek ve eğitimlerini inceleyebilirler. Soru listeleri oldukça bilgilendiricidir, ancak donör hakkında ihtiyaç duyabilecekleri ve son kararı vermelerine yardımcı olacak herhangi bir ek bilgi olması durumunda ebeveynler bize bunları memnuniyetle sorabilir.

Aday annenin, kendisine ait tam taramayı göndermesi gerekir. IVF doktorumuz, hastanın gereksinimleri karşıladığını ve bebeği taşımaya tamamen uygun olduğunu incelemeli ve onaylamalıdır.

Bu aşamadan sonra ise ebeveynler bize pasaportlarının kopyalarını gönderiyor ve sonrasında sözleşmeyi imzalıyoruz. Sözleşme elektronik olarak gönderilebilir, orijinal basılı kopyaların tarafımıza gönderilmesi gerekli değildir. Ebeveynler gönderdiğimiz faturalara göre ilk ödemeyi yaparlar. Ödeme alındıktan sonra yumurta donörünün tam taraması gerçekleştirilir ve hazırlıklara başlamak için hazır hale geliriz.

Taşıyıcı anne ve yumurta donörü stimülasyonu aynı anda başlatır. Aday anne, kendi yerel IVF kliniklerinde hazırlığı başlatabilir, yumurta alımı ve embriyoların nakledilmesini sağlayabilir veya alternatif olarak tüm bebek taşıyıcılık hazırlıkları Gürcistan’da gerçekleşebilir.

Dondurulmuş Embriyo ile Taşıyıcı Annelik Programı için prosedür nasıl işler?

Ebeveynler önce web sitemiz aracılığıyla ana irtibat kişisine bir istek gönderir; bu istek kapsamında, sahip oldukları özel gereklilikler ve programa katılmaya istekli oldukları tarihler hakkında bilgi sağlarlar.

Ebeveynlerin laboratuarımıza gönderilecek embriyolar için gerekli ayarlamaları yapmaları gerekmektedir. Donmuş embriyoları depolayan klinik, bunlarla birlikte gönderilecek ayrıntılı bir rapor hazırlamak zorundadır. Bu raporda, donmuş embriyoların sayısı, kaç tane pipette dondurulmuş oldukları, her bir embriyonun derecesi, donduruldukları gün sayısı ve bunları dondurmak için hangi yöntemin kullanıldığı hakkında bilgiler yer alması gerekmektedir. Ek olarak, her iki ebeveyne ait bulaşıcı hastalık testi sonuçlarına da (Hepatit B, Hepatit C, HIV, Sifilis) ihtiyacımız olacak.

Embriyolar laboratuarımıza salimen teslim edildikten sonra, ebeveynlerin pasaport kopyalarını göndermeleri gerekmektedir, böylece biz de sözleşmeleri hazırlayabiliriz. Ebeveynler ilk olarak bir ödeme yapmalıdır ve biz de bundan sonra taşıyıcı anneyi hazırlamaya başlarız. Embriyolar çözülür ve daha sonra taşıyıcı anneye aktarılır. Transfer edilecek embriyo sayısı ebeveynlerle önceden görüşülecektir.

New Life, Aday Ebeveynlere hangi nakliye şirketini öneriyor?

Bir yıldan fazla bir süredir Kynisi nakliye şirketi donmuş örnekleri laboratuarımıza herhangi bir komplikasyon olmaksızın ulaştırmaktadır. Nakliye şirketinin web sitesi: http://www.kynisi.com.

Lütfen bunun sadece bir öneri olduğunu ve New Life’ın maalesef, sizinle tavsiye edilen şirket arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir sorumluluk üstlenemeyeceğini veya hasarlı donmuş materyallerin teslim edilme riski ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını unutmayın. Bu şirketi kullanma kararı tamamen size ait olacaktır.

Gebelik onayından sonra ne olur?

Bu önemli bir sorudur ve buna memnuniyetle ayrıntılı bir şekilde cevap vermek isteriz: İlk olarak, gebeliği doğrulamak için insan koryonik gonadotropin (HCG) kan testi yapıldıktan sonra, bunun üzerine vaka bir gebelik bakım koordinatörüne iletilecektir.

Bu kişi taşıyıcı anneye hamileliğin ilerleyişi hakkında aşamalı güncellemeler göndermekten ve ultrason raporlarını göndermekten sorumlu olacaktır. Ebeveynler, devam eden süreç boyunca sahip olabilecekleri soruları veya endişeleri dilediklerince paylaşabilirler. Ebeveynler aynı zamanda gebelik süresince taşıyıcı anneyi görmek için Gürcistan’a da gelebilirler; ebeveynler ile taşıyıcı anne arasında rahat bir etkileşim gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapacak ve iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olacağız.

Taşıyıcı annenin düşük yapması durumunda ne olur?

Bu hassas bir sorudur, ancak konunun açıklığa kavuşturulması için sorulması ve sonuç olarak da yanıtlanması gereken bir sorudur: en nihayetinde, bebeğin kalp atışı duyulduğunda gebelik onaylanır. Eğer bir HCG testi sonucunda pozitif netice alınırsa ve yapılan ilk ultrason gebeliği doğrularsa, ancak bir kalp atışı tespit edemezse, bu aşamada, düşük yapılmış olarak kabul edilmez; bu nedenle, ebeveynler kurum ödemesi yapmadan bir sonraki denemeye geçecektir (eğer bu bir kurum ödemesi ile kapsanan üç denemeden biri ise).

Kalp atışının duyulması ve hamileliğin stabil olduğunun kabul edilmesi, ancak fetüsün daha sonradan gelişmeyi durdurması halinde, bu durum düşük olarak kabul edilir; bu durumda, ebeveynler tam program ödemesi yapıp yeni bir program başlatmalıdır. Taşıyıcı anneye gebeliğin belirli aşamasında yapılan ödeme sözleşmelerde belirtilmektedir.

Yumurta donöründen kaç yumurta beklenebilir?

Bu, ebeveynlerin sık sorduğu genel bir sorudur; daha spesifik olarak, garantili sayıda yumurtaya sahip olmak ile ilgili sorular sorarlar ki bu, oldukça basit bir şekilde cevaplamak gerekirse, mümkün olan bir durum değildir. Ne yazık ki, fiili anlamda yumurta alma işlemi gerçekleşmeden önce kimse kesin bir rakam tahmininde bulunamaz.

Bununla birlikte, yumurta donörü programa dâhil etmeden önce bir miktar kesinlik sağlamak için, ebeveynlerin, donörün her iki yumurtalığında da Antral Follikül Sayımı yapılmasını talep etmesini önerebiliriz; bu bize beklememiz gereken yumurta sayısının kaba bir tahminini verecektir. Bununla birlikte, tüm foliküller stimülasyona aynı şekilde cevap vermeyebileceğinden, bu, tahmin edilenle aynı sayıda yumurta alınacağına dair kesin bir garanti değildir.

Transfer edilmeyen embriyolara ne olur?

Bir önceki soruya verdiğimiz yanıtta da belirtildiği gibi, kliniğimiz bir kerede taşıyıcı anneye en fazla üç embriyo transfer etmektedir. Kalan embriyolar dondurulur ve gelecekte kullanılmak üzere laboratuarda tutulur; ebeveynler, örneğin 8 embriyo almamızı, taşıyıcı anneye üç embriyo transfer etmemizi ve bundan sonra ise elimizde sadece donuk üç embriyo kalması konusunu kafa karıştırıcı bulabilirler.

Elbette diğer iki embriyoya ne olduğunu merak etmektedirler. Bunun anlamı, bu iki embriyonun dondurulacak kadar yüksek kalitede olmamasıdır.

Bazı embriyolar, çözünme işleminden sağ çıkma ihtimalleri olmaması durumuna karşı dondurulmazlar, bu önlem, ebeveynleri bu tür donmuş embriyolara sahip olma ile ilgili yanlış beklentilerden korumak için alınmıştır.

Ebeveynlerin sözleşmeler hakkında neler bilmesi gerekir?

Aday ebeveynlerimizle imzaladığımız sözleşmeler, ön inceleme için indirilmek üzere web sitesinde mevcuttur. Ebeveynlerin imzalamak zorunda oldukları sözleşmeler (seçtikleri programa bağlı olarak), yumurta bağışı, taşıyıcı annelik ve IVF (Tüp Bebek) sözleşmeleridir; ayrıca her bir sözleşmenin bağlayıcı bir parçası olan bir finansal anlaşma da söz konusudur. Ebeveynler, web sitesinde yer alan sözleşmelerin güncel olmadığını düşünecek olursa, herhangi bir sözleşmenin en son versiyonlarını göndermesi için istedikleri zaman bir vaka koordinatörü ile irtibata geçebilirler.

Sözleşmelerimiz çok dikkatli bir şekilde yapılandırılmış ve ilgili yetkililer nezdinde tescil edilmiş yasal belgeler olduğundan, maalesef bunlarda herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. Bununla birlikte, Ebeveynler, kendilerine yanlış ya da hatalı bilgiler sunulduğu konusunda endişe duyacak olurlarsa, New Life ile aralarındaki herhangi bir yazışma e-postasının kullanılabileceğinden de emin olabilirler.

Aday Ebeveynlere gönderdiğimiz sözleşmelerde, her sayfa yetkili bir kişi tarafından imzalanmış ve damgalanmıştır. Kendilerine elektronik versiyonları göndeririz ve sözleşmenin her bir sayfasını imzalamalarını ve taranmış PDF versiyonunu bize göndermelerini isteriz. Orijinal basılı kopyaların tarafımıza gönderilmesi gerekli değildir.

Aday Ebeveynler ve taşıyıcı anne arasındaki Sözleşme

Aday Ebeveynler ve taşıyıcı anne arasındaki Sözleşme çok dikkat gerektiren önemli konulardan biridir. Gürcistan mevzuatlarına göre, Noter Tasdikli sözleşmeler Aday Ebeveynler ve taşıyıcı anne arasında embriyo transferi gerçekleşmeden önce imzalanmalıdır. Bu sözleşme, ebeveynlerin bebekleri kendi adlarına kaydettirmelerini ve çocuğun doğum belgesini alabilmelerini sağlar.

İlk döngü başarısız olursa ve ebeveynlerin taşıyıcı anneye dondurulmuş embriyo transferi yapmaları gerekirse, yeni sözleşmenin imzalanması gerekecektir. Ekstra yolculuklar yapmalarını önlemek amacıyla, ebeveynlere New Life’a sınırlı Vekaletname vermelerini öneririz ve böylelikle sözleşmeyi ebeveynler adına imzalayabiliriz. Ebeveynlerle her konuyu önceden görüşmekte ve kendilerine imzalı sözleşmelerin kopyalarını göndermekteyiz. Orijinaller ofiste ve noterde tutulur ve geldiklerinde ebeveynlere verilir.

Maliyetler hakkında nasıl bilgi alabiliriz?

Ebeveynler, Web sitesinde yer alan maliyetlerin dökümü ve programın hangi aşamasında ödenmesi gerektiği ile ilgili ayrıntılı bilgilerin verildiği maliyet bölümünü inceleyebilirler. Ebeveynlere arızi maliyetleri dikkatli bir şekilde incelemeleri tavsiye edilir.

Maliyet bölümlerinde verilen detaylar konusunda, ebeveynlerin daha fazla bilgi almak için soracakları tüm soruları memnuniyetle cevaplarız.

Prosedür boyunca Gürcistan’a kaç defa gelmemiz gerekiyor?

Gürcistan’a iki kez gelmeniz gerekecek, bir kez sperm (ve/veya yumurta alımı) sağlamak ve bir kez bebeğinizi eve götürmek için. Ebeveynler klinik tarafından verilen zaman çizelgesine uyamayacaklarsa, kendi takdirlerine göre belirledikleri zamanda kliniğe gelmelerini ve IVF programlarında dölleme için kullanılacak olan donmuş spermi bize sağlamalarını da memnuniyetle karşılıyoruz.

Dondurulmuş embriyo gönderen ebeveynlerin sözleşmelerinde bu seçeneği seçerek ve orijinal kopyasını bize göndererek, New Life personeline sınırlı vekaletname vermeleri de mümkündür. Vekâletname sözleşmesinin noter onaylı olması ve kendi ülkenizde tasdiklenmiş olması gerekmektedir ancak o zaman belgenin yasallığı kabul edilir. Bu durumda, dondurulmuş embriyoları taşıyıcı annelik için transfer eden ebeveynlerin, Gürcistan’a sadece bir kez, bebeklerini almak için seyahat etmeleri gerekecektir.

Ebeveynlerin vizeye ihtiyacı var mı?

AB Ülkeleri, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, İsrail, Kanada, Japonya, İsviçre, Singapur, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Andora, San Marino, Türkiye, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Güney Kore İran ve BDT ülkelerinin (Rusya hariç) vatandaşlarının 360 güne kadar sürecek Gürcistan ziyaretleri için vize almaları gerekmiyor. Vardığınızda, sınırda size giriş izni verilecektir.

Yukarıdaki ülkelerden birinden değilseniz, Gürcistan Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’ndan vize alabilirsiniz. Vizeler ayrıca resmi karayolunda ve Gürcistan’a havadan giriş noktalarında da verilmektedir.