Gürcistan Tüp Bebek İşlemlerine İlişkin Mevzuat

Gürcistan yasalarına göre, çocuğun taşıyıcı anneden doğması durumunda, çocuğun ebeveynleri olarak taşıyıcı anne değil çift kaydedilecektir. Kısır çiftten değil de bir donörden elde edilen yumurta veya spermden elde edilen embriyonun, taşıyıcı annenin rahmine nakledilmesi durumunda bile çift, çocuğun yasal ebeveyni sayılacaktır.

Doğum belgesi, çocuğun doğumundan hemen sonra 1 gün içinde verilecektir. Çift, doğum belgesine ebeveyn olarak kaydedilecek. Dolayısıyla taşıyıcı anneden doğan çocuğun doğum belgesi, diğer çocukların doğum belgesinden farklı değil. İnfertil çiftin ebeveyn olarak kaydedilmesi için taşıyıcı annenin rızası aranmaz.

Çiftin ebeveyn olarak kaydedilmesi için aşağıdakiler gerekli olacaktır:

Çift tarafından yapılan Taşıyıcı Annelik Anlaşması, tüp bebek kliniği tarafından verilen taşıyıcı annenin rahmine embriyo transferi sertifikası ve doğum hastanesi tarafından verilen doğumun gerçekleştiğine dair sertifika. Doğum belgesinin verilme prosedürü basittir ve bir avukat tutulmasını gerektirmez. Ebeveynler, çocuk belgesi verildikten sonra istedikleri zaman çocuklarını ülkelerine götürme hakkına sahip olacaklardır.

Gürcistan Parlamentosu ve Sağlık Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın web sitesinde Taşıyıcı Annelik ile ilgili Gürcistan Yasalarını görebilirsiniz. Kanunlar Gürcücedir.


Gürcistan Kamu Sicili (Taşıyıcı Doğum Kaydı)

Madde 143

Ekstrakorporeal gübrelemeye (IVF) izin verilir:

Kısırlığın tedavisi amacıyla ve ayrıca eşe veya kocaya genetik hastalık bulaşma riskinin olması durumunda, çiftin yazılı izni alınmışsa çiftin veya donörün seks hücreleri veya embriyosu kullanılarak .

Döllenme sonucu elde edilen embriyonun başka bir kadının (“taşıyıcı anne”) rahmine aktarılması ve büyütülmesi amacıyla. Çiftin yazılı onayı zorunludur.

Çift, doğum durumunda, bundan doğan sorumluluk ve yetkiyle birlikte ebeveyn olarak kabul edilir. Bir bağışçının veya “taşıyıcı annenin”, doğan çocuğun ebeveyni olarak tanınma hakkı yoktur.

Madde 144

Yapay döllenme amacıyla dişi ve erkek cinsiyet hücrelerini veya dondurma yöntemiyle muhafaza edilen bir embriyoyu kullanmak mümkündür. Koruma süresi çiftin iradesine göre belirlenmiş prosedürle belirlenir.

Kurucuyla Tanışın